Ako správne pripevňovať kotvenia izolačných dosiek k fasáde?

Tepelné izolácie určené na zatepľovanie fasád kontaktným spôsobom, napr. ISOVER TF PROFIISOVER NF333ISOVER EPS GREYWALL PLUS alebo ISOVER EPS 70 F, sa vždy lepia na fasádu pomocou lepidla (napr. Weber ....)  Na izolanty ISOVER TF PROFIISOVER EPS GREYWALL PLUS a ISOVER EPS 70 F sa lepidlo nanáša po obvode dosky a na buchty v jej strede, na dosky s kolmým vláknom ISOVER NF333 je nutné lepidlo nanášať celoplošne.

Nutnosť použitia kotiev a ich presný počet na m2 udáva výrobca systému, napr. systém Weber Terranova, štandardne sa počet kotiev pohybuje v počte 6-8ks na m2 s priemerom prídržného taniera min. 60mm pri izolante ISOVER TF Profi, a v počte 1ks/doska ISOVER NF333 s priemerom prídržného taniera 140mm. Pri odvetraných fasádnych zatepľovacích systémoch sa izolácia pripevňuje iba mechanicky pomocou kotiev alebo tŕňov. Počet kotiev je závislý od typu izolantu, v rozpätí 4-6ks/m2.