Ako vyriešiť kotvenie Styroduru v soklovej časti domu?

Styrodur sa v časti domu pod úrovňou terénu iba lepí a je pritlačený tlakom zeminy, v soklovej časti nad úrovňou terénu sa kotví a lepí. Kotvenie Styroduru lepením v soklovej časti domu zabezpečuje pevné založenie soklového polystyrénu a predchádza šmykovému pnutiu soklových dosiek pri zasypaní zeminou. Pre celoplošné lepenie / kotvenie Styroduru v soklovej časti sa používajú napr. lepidlá na báze asfaltu, alebo na asfaltovo-cementovej báze neobsahujúce rozpúšťadlá. Postup zateplenia sokla a suterénu