EPS Expandovaný polystyrén

Isover EPS 70 F

Dlhodobá životnosť a spoľahlivá funkčnosť
Ekologická a hygienická nezávadnosť
Jednoduchá manipulácia a spracovanie
Tepelnoizolačné vlastnosti
<b>Lambda λ<sub>D</sub> = 0,038 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup></b><br> Izolačné dosky z polystyrénu EPS 70 F sú vhodné pre rekonštrukcie a obnovu starších domov a rovnako aj ako fasádny polystyrén pre zateplenie novostavieb. Zatepľovací polystyrén EPS 70 F je populárny pre dobré izolačné vlastnosti a výhodnú cenu.
Čítať viac
Skryť

Výber zatepľovacieho materiálu

Vybrať vhodný materiál na zateplenie domu nie je vôbec jednoduché, okrem kvality fasádneho materiálu posudzujeme aj pomer výkonu (teda výsledku zatepľovania) a ceny. Rôzne druhy izolácií majú odlišné tepelnoizolačné vlastnosti, preto na dosiahnutie rovnakého efektu potrebujete rôznu hrúbku izolácie. Fasádny polystyrén Isover EPS 70F je penový zatepľovací polystyrén, určený na použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch ETICS. Odporúčané hodnoty tepelného odporu R sú stanovené podľa STN 73 0540 pre hrúbky zateplenia bielym fasádnym polystyrénom Isover EPS 70F a sivým polystyrénom Isover EPS Greywall.

Produkt Isover EPS vyrobený v závode Trnava ako 100% recyklovateľný slovenský výrobok, čo potvrdzujeme aj spätným odberom nespotrebovaného výrobku od svojich zákazníkov na opätovnú recykláciu. Recyklovaný materiál tvorí cca 15% vstupných surovín, čím spúšťame aktivitu zdrojovej efektívnosti v rámci obehového hospodárstva.

Tepelná izolácija polystyrénom Isover EPS 70 F

EPS 70F (penový polystyrén) je ľahká a pevná organická pena, ktorá sa široko používa v európskom stavebníctve, najmä ako tepelná izolácia. Biele izolačné dosky si v priebehu 40 rokov používania získali prvenstvo na stavbách, pre svoje výborné úžitkové vlastnosti a dostupnú cenu, pevné miesto. Izolačné dosky EPS Isover sú vyrobené pomocou najnovších technológií bez obsahu CFC a HCFC (známe ako freóny). Moderná technológia zabezpečuje stálu kvalitu a minimálnu energetickú náročnosť výroby, čo doskám zaisťuje výborný pomer za cenu fasádneho polystyrénu k dosiahnutému výkonu tepelného odporu. Všetky dosky zatepľovacieho polystyrénu EPS Isover sa vyrábajú v samozhášavom vyhotovení, so zvýšenou požiarnou bezpečnosťou.

Oblasť použitia fasádneho polystyrénu EPS 70 F

Izolačné dosky Isover EPS 70F sú určené najmä pre fasádové zatepľovacie systémy ETICS a ostatné aplikácie bez významných požiadaviek na zaťaženie tlakom (podlahy a pod.). Dosky sú vhodné pre izolačné vrstvy energeticky úsporných stavieb (nízkoenergetické a pasívne domy) s bežnými hrúbkami izolácie 200-500 mm. Zároveň sa EPS 70F používa na kvalitné zateplenie existujúcich stavieb, napr. v rámci programu Zelená úsporám. Isover EPS 70 F je fasádny polystyrén, ktorý má dobré izolačné vlastnosti, nízku hmotsnoť, je biologicky neutrálny a ekonomicky výhodný.

Prečo sa rozhodnúť pre zateplenie fasádny polystyrénom

Izolačné dosky z expandovaného polystyrénu EPS 70F ponúkajú okrem nízkej hmotnosti, zvukovej izolácie a mechanických vlastností mimoriadny tepelnoizolačný účinok za primeranú cenu. Tieto vlastnosti nadobúda vďaka spôsobu výroby. Pri procese výroby dosiek EPS 70F sa používajú penové guľôčky EPS. Polystyrén sa napeňuje a nadúva, čím zväčšuje svoj objem a vďaka množstve guličiek v každej izolačnej doske, obsahujúcej vzduch, následne vyrezané dosky poskytujú výborné tepelno-izolačné vlastnosti.
Tieto vlastnosti si fasádny polystyrén zachováva počas celej životnosti. Použitím správnej hrúbky, spravidla čím hrubšia tepelná izolácia, tým sú parametre zateplenej fasády lepšie, je možné dosiahnuť parametre pre nízkoenergetické domy. Nie je novinkou, že výberom správneho zateplenia sa dajú dosiahnuť vyššie úspory energie aj keď v prvotnom ponímaní nákladov nazateplenie môže ísť o vyššiu cenu. Dlhodobo sa investícia do zateplenia oplatí.

Cena a dostupnosť fasádneho polystyrénu Isover EPS 70 F

Odporúčané predajné ceny tepelných izolácií Isover (ceny sklenej vlny a kamennej vlny, polystyrénu, fasádneho polystyrénu, PIR tepelných izolácií, klímamembrán Vario a príslušenstva) sú uvedené v aktuálne platnom cenníku tepelných izolácií a príslušenstva Isover. Predajné ceny fasádneho polystyrénu 70 F ako aj informácie o dodacích termínoch, skladových zásobách poskytne aj vzhľadom na požadované množstvo a lokalitu stavby náš distribučný partner. Výber distribučných partnerov.

Balenie, doprava a skladovanie

Izolačné dosky EPS Isover s rozmerom 1 000 x 500 mm a 1 000 x 1 000 mm sú balené do PE fólie v balíkoch s max. výškou 600 mm. Neštandardné rozmery napr. 1 000 x 2 000 mm, 1 000 x 2 500 mm sú páskované. Dosky musia byť dopravované a skladované za podmienok vylučujúcich ich znehodnotenie. Neskladovať dlhodobo na priamom slnku. Dosky sú označené na boku dvoma farebnými pruhmi v poradí farieb ‐ zelená, červená.

Kľúčové vlastnosti

 • fasádny polystyrén má nízku nasiakavosť
 • rozmerová a tvarová stabilita
 • Isover EPS 70 F má výborné úžitkové vlastnosti a dostupnú cenu
 • veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti
 • výborné mechanické vlastnosti
 • vhodné aj pre EITCS hr. 200‐350 mm
 • minimálna hmotnosť
 • jednoduchá spracovateľnosť
 • dlhá životnosť
 • ekologická a zdravotná neškodnosť
 • trvalá odolnosť proti vlhkosti
 • biologická neutrálnosť
 • ekonomická výhodnosť

Technické parametre

Trieda reakcie na oheň
E
Faktor difuzního odporu μ
20 - 40
Kód označenia CE
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100
Rozmer dosky
1000 x 500 mm
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky
100 kPa
Odolnosť proti UV-žiareniu
80 °C
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení
≥ 70 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
0,038 W/m.K

Varianty produktov

Articles information
Názov Hrúbka (mm) Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ Dĺžka x šírka (mm) Tepelný odpor R [m2.K/W] Množstvo v jednom balení (m2) Množstvo na palete (m2)
NázovIsover EPS 70 F 2 Hrúbka (mm)20 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,038 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]0,50 Množstvo v jednom balení (m2)15,00 Množstvo na palete (m2)150,00
NázovIsover EPS 70 F 3 Hrúbka (mm)30 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,038 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]0,75 Množstvo v jednom balení (m2)10,00 Množstvo na palete (m2)100,00
NázovIsover EPS 70 F 4 Hrúbka (mm)40 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,038 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]1,05 Množstvo v jednom balení (m2)7,50 Množstvo na palete (m2)75,00
NázovIsover EPS 70 F 5 Hrúbka (mm)50 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,038 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]1,30 Množstvo v jednom balení (m2)6,00 Množstvo na palete (m2)60,00
NázovIsover EPS 70 F 6 Hrúbka (mm)60 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,038 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]1,55 Množstvo v jednom balení (m2)5,00 Množstvo na palete (m2)50,00
NázovIsover EPS 70 F 8 Hrúbka (mm)80 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,038 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]2,10 Množstvo v jednom balení (m2)3,50 Množstvo na palete (m2)35,00
NázovIsover EPS 70 F 10 Hrúbka (mm)100 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,038 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]2,60 Množstvo v jednom balení (m2)3,00 Množstvo na palete (m2)30,00
NázovIsover EPS 70 F 12 Hrúbka (mm)120 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,038 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]3,15 Množstvo v jednom balení (m2)2,50 Množstvo na palete (m2)25,00
NázovIsover EPS 70 F 14 Hrúbka (mm)140 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,038 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]3,65 Množstvo v jednom balení (m2)2,00 Množstvo na palete (m2)20,00
NázovIsover EPS 70 F 15 Hrúbka (mm)150 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,038 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]3,90 Množstvo v jednom balení (m2)2,00 Množstvo na palete (m2)20,00
NázovIsover EPS 70 F 16 Hrúbka (mm)160 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,038 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]4,20 Množstvo v jednom balení (m2)1,50 Množstvo na palete (m2)15,00
NázovIsover EPS 70 F 18 Hrúbka (mm)180 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,038 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]4,70 Množstvo v jednom balení (m2)1,50 Množstvo na palete (m2)15,00
NázovIsover EPS 70 F 20 Hrúbka (mm)200 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,038 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]5,25 Množstvo v jednom balení (m2)1,50 Množstvo na palete (m2)15,00
NázovIsover EPS 70 F 22 Hrúbka (mm)220 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,038 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]5,80 Množstvo v jednom balení (m2)1,00 Množstvo na palete (m2)10,00
NázovIsover EPS 70 F 24 Hrúbka (mm)240 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,038 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]6,30 Množstvo v jednom balení (m2)1,00 Množstvo na palete (m2)10,00
NázovIsover EPS 70 F 25 Hrúbka (mm)250 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,038 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]6,60 Množstvo v jednom balení (m2)1,00 Množstvo na palete (m2)10,00
NázovIsover EPS 70 F 26 Hrúbka (mm)260 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,038 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]6,85 Množstvo v jednom balení (m2)1,00 Množstvo na palete (m2)10,00
NázovIsover EPS 70 F 28 Hrúbka (mm)280 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,038 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]7,35 Množstvo v jednom balení (m2)1,00 Množstvo na palete (m2)10,00
NázovIsover EPS 70 F 30 Hrúbka (mm)300 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,038 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]7,90 Množstvo v jednom balení (m2)1,00 Množstvo na palete (m2)10,00

Dokumenty

Vybrať všetko
Cenník produktov
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Cenník tepelných izolácií a príslušenstva
DOP
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Isover EPS 70 F DoP
Katalóg produktov
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Katalóg produktov
Katalógy
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Isover katalóg fasády
Technické (produktové) listy
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Isover EPS 70 F Technický list
Environmentálne vyhlásenie (EPD)
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Isover EPS 70 F/70 S EPD

Mohlo by vás zaujímať