Zateplenie stropov a podhľadov

Zateplenie stropov a podhľadov

Zateplenie stropov a podhľadov

Skladba stropu ovplyvňuje akustickú a tepelnú pohodu v interiéri.

 

 

Užitočné odkazy

➜  Montážne návody
➜  Referencie
➜  Katalóg Produktov
➜  Najčastejšie otázky

 

Strop by mal byť nielen pekný na pohľad, ale zároveň funkčný. To znamená, že musí dostatočne izolovať teplo, tlmiť hluk a zároveň spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť konštrukcie. Toho všetkého je možné docieliť vhodne navrhnutou konštrukciou a správnou izoláciou.

V Isover vyrábame materiály vhodné na izoláciu trámových stropov i podhľadov. Práve stropné podhľady s minerálnou izoláciou predstavujú ideálne riešenie pre prípady, keď súčasná konštrukcia nespĺňa predpísané požiadavky a naše nároky.

Prezrieť materiály  

Čo získate izoláciou podhľadu?

Zateplenie: táto funkcia sa hodí v garážach, suterénoch, technických miestnostiach a všeobecne v nevykurovaných priestoroch, nad ktorými sa nachádzajú ďalšie, vykurované miestnosti. Na zateplenie sa využíva lepená alebo kotvená izolácia.

Odhlučnenie: aplikáciou vhodnej minerálnej izolácie do podhľadu znížite zvuky prichádzajúce z miestnosti nad vami: hlasy, hluk z televízie alebo rádia. Odborne povedané: zlepší sa vzduchová nepriezvučnosť konštrukcie.

Pozor! Pre utlmenie tzv. kročajového hluku, teda zvukov vznikajúcich chôdzou alebo napríklad posúvaním nábytku, je potrebná kročajová izolácia v konštrukcii podlahy, nie izolácia podhľadu.

Lepšia akustika: vďaka izolácii sa zlepší zvuková pohltivosť stropu a stien. V interiéri bude lepšia akustika, čo sa hodí hlavne pre prednáškové sály a ďalšie priestory, kde treba dobre rozumieť hovorenému slovu.

Pekný a dizajnový strop: podhľad vie zakryť nerovnosti na pôvodnom strope, možno do neho schovať rozvody, vzduchotechniku, a elektroinštalácie. Tiež s ním môžete vytvoriť dizajnovo zaujímavý strop, napr. s LED osvetlením.

Možnosť chladenia a kúrenia priamo v strope: do podhľadu je možné zabudovať rohože, ktoré v lete pohlcujú teplo av zime vykurujú. Na rozdiel od klasickej klimatizácie tu nedochádza k víreniu vzduchu a spotrebuje sa menej energie.

Prečo voliť podhľad zo sadrokartónu?

Stropné podhľady z SDK dosiek a doplnené minerálnou izoláciou predstavujú ľahké riešenie, ako zlepšiť parametre existujúcej stropnej konštrukcie. Sadrokartón je hmotnosťou ľahký, jeho montáž nenáročná a dosky sa vyrábajú v celom rade úprav: od akustických cez protipožiarne a impregnované až po také, čo čistia vzduch.

Akustický sadrokartónový podhľad

Sadrokartónové dosky v kombinácii s minerálnou izoláciou sa často používajú na vybudovanie podhľadu, ktorý efektívne tlmí hluk. Pre tieto konštrukcie sa ideálne hodí výrobok Isover Piano, s ktorým môžete zlepšiť vzduchovú nepriezvučnosť o 8 až 19 dB, v závislosti od hrúbky izolácie, druhu stropu a typu SDK dosiek.

Ako izolovať strop

Na strop môžeme aplikovať klasický zatepľovací systém z penového polystyrénu alebo minerálnych vlákien, tvorený izolantom, tenkou vrstvovou omietky a mechanickým kotvením. Ak máme izoláciu vo vnútri objektu (na strope či stenách), odpadá nutnosť ochrany pred dažďom a snehom. Mechanické upevnenie systému už nehrá takú úlohu, ako v prípade umiestnenia izolácie na vonkajšej stene namáhanej vetrom.

Zjednodušenou alternatívou klasických ETICS systémov je celoplošné lepenie na stropnej konštrukcii bez dodatočného kotvenia. Zo statického hľadiska tu odpadá sanie vetra, zostáva len ťarcha vlastnej izolácie. Pre splnenie požiadavky požiarnych noriem je vhodné použiť izoláciu z minerálnych vlákien. Pre celoplošné lepenie sa hodia dosky s minerálnymi vláknami s kolmou orientáciou. Vo vnútorných priestoroch nie je nutné chrániť izoláciu proti klimatickým javom, je teda možné dosky z minerálnych vlákien len natierať či striekať farbou, alebo je prípadne nechať bez povrchovej úpravy.

Požiarne normy pri vnútornom zateplení stropov

V rámci neustáleho vývoja a upresňovania požiarnych noriem a ich výkladov, je tu aktuálne platná zmena požiarna normy STN 73 0810. Môžete sa dočítať, kde je možné použiť systémy s EPS a kde už je nutné použiť materiály najvyššej požiarnej triedy reakcie na oheň A1 alebo A2. Priestory, kde nie sú bežne osoby, tzn. pivnice jednotlivých bytov, alebo kde je požiarna náhodné zaťaženie ρn≤10,0 kg.m-2 bez toho, aby išlo o horizontálnej alebo vertikálnej únikovú cestu akéhokoľvek typu, tam je možné použiť štandardný zatepľovací systém s EPS. Vo všetkých ostatných prípadoch je nutné použiť izoláciu z minerálnych vlákien.

Požiarna norma ďalej hovorí o dodatočnom zvyšovaní požiarnej odolnosti izolovaných stropov, kde bola v minulosti aplikovaná izolácia z penových polystyrénov. Odporúčajú sa požiarne vrstvy s hrúbkou najmenej 15 mm pomocou omietok, alebo dosiek triedy reakcie na oheň A1 alebo A2, pričom tieto krycie vrstvy musí byť zakotvené do stropných konštrukcií. V súčasnej dobe už sú spracované a certifikované systémy izolácie na izolácie, takže toto už nie je technický problém.

Postup izolácie stropu

Aby sme dosiahli efektu bosáže, je možné použiť aj dosky so zrazenými hranami. Na očistený povrch sa celoplošne lepia izolačné dosky flexibilnými cementovými lepidlami. Po štandardnej dobe vytvrdnutí (min. 24 hodín) potom nasleduje odsatie prachu z povrchu dosiek a ich penetrácia pomocou akrylátového náteru. Na takto pripravené dosky už je možné striekať fasádnu farbu, osvedčené sú farby akrylátové (kvôli priľnavosti). Toto riešenie je v poriadku z tepelného aj požiarneho hľadiska, je zaujímavé aj vizuálne a navyše je o dosť lacnejšie ako plnohodnotný systém ETICS.

Ak potrebujeme pri vnútornom zateplení domu vyriešiť aj akustickú - zvukovú izoláciu bytov nad vstupným priestorom a chodbou, je vhodnejšie použiť klasický systém minerálne izolácie do sadrokartónového roštu. Minerálna izolácia budú fungovať ako zo sklených, tak aj z čadičových vlákien.

Udržateľný prístup k zatepleniu

V prípade, že dbáme na to, aby naše riešenie bolo zároveň šetrné k životnému prostrediu, sú tu spracované prvé environmentálne hodnotenia.

 ● hodnotí sa komplexné energetická potreba na výrobu, vrátane šedej energie, znečistenia ovzdušia a vody počas vlastnej výroby a následnej distribúcii, ďalej množstvo všetkého odpadu a jeho potenciálu na recykláciu. Proces výroby tepelnej izolácie je zložitý, energia ušetrená počas celého životného cyklu izolácie (počítané na 50 rokov) je však mnohonásobne vyššia, než energia potrebná na výrobu.

 ● pri fasádnych izoláciach z minerálnych vlákien s kolmými vláknami je tento pomer cca 130x. Ak sa tepelná energia ušetrí, nie je potrebné ju vyrobiť a tým sa ďalej znižuje dopad na životné prostredie, emisie, odpady a pod.

 

Koľko stojí zateplenie? Dopytujte orientačnú kalkuláciu zadarmo

Naši technickí špecialisti vám radi pomôžu s výberom materiálu, spočítajú jeho potrebné množstvo aj orientačné ceny a navyše vás nasmerujú priamo k najbližšiemu predajcovi.
Služba je úplne zadarmo.

domček

 

poradenstvo@isover.sk
0800 139 139

 

Chcem poradiť