Isover CLADISOL

Tepelnoizolačné vlastnosti
Vysoká protipožiarna odolnosť

Systém Isover CLADISOL je systémové riešenie zateplenia ľahkých stenových konštrukcií / kazetových stien s nosnými oceľovými kazetami profilu C.

Čítať viac
Skryť

Popis

Systém sa využíva najmä pre kazetové steny montovaných halových objektov. Systém tvorí nosná oceľová C kazeta vyplnená nehorľavými doskami Isover FASSIL s montážnou drážkou a krycím profilovaným trapézovým plechom.

Predsadená kazetová stena s izoláciou Isover FASSIL, s objemovou hmotnosťou ≥ 50 kg·m-3 a λD = 0,034 W·m-1·K-1, zaisťuje vytvorenie súvislej vrstvy tepelnej izolácie, pričom minimalizuje tvorbu tepelných, akustických a požiarnych mostov. Nezávislými skúškami bolo overené, že systém pre kazetové steny Isover CLADISOL spĺňa tie najvyššie nároky v oblasti tepelno-technických, akustických a protipožiarnych / výrobok z kamennej vlny, požiadaviek systémov prevetrávaných fasád.

Kľúčové vlastnosti

  • Najlepšie protipožiarne vlastnosti izolácie vo svojej kategórii
  • Veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti
  • Isover CLADISOL má jednoduchú a rýchlu montáž
  • Kazetová stena má vďaka Isover CLADISOL výborné akustické vlastnosti
  • Ekologická a hygienická neškodnosť izolácie Isover FASSIL 

Dokumenty

Vybrať všetko
Katalógy a prospekty
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Isover Cladisol - produktový prospekt
Technické (produktové) listy
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
Isover CLADISOL - technický list
Isover Fassil - technický list

Mohlo by vás zaujímať