Aký je rozdiel medzi ľahkou a ťažkou plávajúcou podlahou?

Ľahká plávajúca podlaha je najčastejšie zložená z dosák, napríklad sádrovláknitých dosiek Rigidur, a jedná sa o tzv. suchú montáž. Ťažké podlahy sú tvorené vrstvou anhydritu hr. 40mm alebo betónu hr. 50mm a výztužnej siete. Pod oboma typmi podláh sa nachádza izolácia.