​Čo je to hydrofobizácia a ako sa prejavuje, resp. ako sa dá rozoznať?

Hydrofobizácia je vodoodpudivá vlastnosť minerálnovláknitých izolácií - kamennej vlny a sklenej vlny. Spôsobuje odpudivosť vody a minimalizuje možnosť zatečenia vody do izolantu. Pri kontakte vody s povrchom sa povrch javí akoby mastným a voda po ňom odteká.