Čo vypovedá hodnota sd o klímamembránach?

Hodnota sd je ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy s rovnakým difúznym odporom ako daný materiál, udáva sa v metroch. Je to odpor, ktorý kladie parobrzda prenikaniu vodnej pary. Vysoká hodnota sd, napríklad 100 m, znamená, že menej vlhkosti sa dostane do konštrukcie, avšak taktiež menej vlhkosti sa môže dostať z konštrukcie von.
Ak sa dostane vlhkosť do konštrukcie napr. zabudovaním vlhkého dreva alebo netesnosťami v parozábrane a následne sa nemôže z konštrukcie uvoľniť pre vysokú Sd hodnotu, môže tomať za následok poškodenie stavebných konštrukcií vlhkosťou, plesňami atď. Ideálnym riešením sú klímamembrány s premenlivou sd hodnotou, ako sú ISOVER VARIO® KM DUPLEX UV alebo ISOVER VARIO® XtraSafe, ktoré prispôsobia svoju sd aktuálnym podmienkam. Pri veľkom rozdiele tlaku vodnej pary v interiéri a exteriéri počas zimného obdobia sa inteligentné parobrzdy uzavrú a neprepustia vlhkosť do konštrukcie a počas letného obdobia, keď nastáva malý rozdiel medzi tlakmi vodnej pary v exteriéri a interiéri, sa inteligentné klímamembrány otvoria a prepustia vlhkosť z konštrukcie von.