Odvetrané fasády

Odvetrané fasády

Odvetrané fasády

Odvetraná fasáda je pojem pre fasády budov s predsadeným fasádnym plášťom, ktorý je od vonkajšej (murovanej) obvodovej steny stavby oddelený vzduchovou medzerou. Odvetraná fasáda sa veľmi často nazýva aj prevetrávaná fasáda, pod týmto pojmom nájdete systém zateplenia aj na Isover stránkach.

Zateplenie budov systémom odvetranej fasády

Opláštenie budov pri zateplení systémom odvetranej / prevetrávanej fasády sa realizuje na skrutky, nity, skryté alebo viditeľné závesy, a tiež sa často realizuje chemickým lepením. Zateplenie budov systémom odvetranej fasády môže byť vyhotovené:

 mokrou cestou – primuruje sa nenosná priečka alebo
 ● suchou cestou – k obvodovej stene sa pripevní závesná konštrukcia, ktorá sa následne obloží rôznym izolačným materiálom.

Pri zateplení domu a montáži odvetranej fasády je veľmi dôležité, aby nevznikali tepelné mosty pri kotvení podkonštrukcie. Tepelným mostom sa možno vyhnúť použitím špeciálnych plastových podložiek.

Ako vytvoriť odvetranú fasádu

Systém zateplenia pre odvetrané fasády a jeho funkčnosť je postavený na odvetraní priestoru. Ventilačná medzera je medzi obvodovou nosnou stenou budovy a fasádnym opláštením. Vo ventilačnej medzere dochádza k zrýchleniu prúdenia vzduchu (komínový efekt), z tohto systému sa nazýva odvetrávána a alebo aj prevetrávaná fasáda. Následkom je vytvorenie mikroklímy a cirkulácie. To má pozitívny vplyv na odvod pár a vlhkosti, zdravosť muriva (murivo nenapádajú huby a plesne), odvod horúceho vzduchu v letnom období a temperácia objektu.

Zateplenie domu systémom odvetranej / prevetrávanej fasády výrazne prispieva k zlepšovaniu vnútornej klímy domu, tlmí teplotné rozdiely v zime a medzipriestor vytvorený medzi murivom/stavbou domu a konštrukciou izolácie poskytuje účinné chladenie v lete. Taktiež vytvára akustický útlm - zvukovú izoláciu a použité materiály zabezpečujú požiarnu ochranu. Tento systém je vhodný aj pri rekonštrukcií starších domov s vyššou vlhkosťou. Na izoláciu sa používajú izolačné materiály z kamennej vlny.

Potrebujete poradiť

Naši technickí špecialisti vám radi pomôžu s výberom materiálu, spočítajú jeho potrebné množstvo aj orientačné ceny a navyše vás nasmerujú priamo k najbližšiemu predajcovi.
Služba je úplne zadarmo.

domček

 

poradenstvo@isover.sk
0800 139 139

 

Chcem poradiť