Je možné viacvrstvová pokládka Styroduru?

Áno. Nemecký inštitút pre stavebnú techniku (DIBt) schválil pri použití izolačných dosiek STYRODUR C dvojvrstvovú skladbu tepelnej izolácie v obrátených plochých strechách so štrkovým zásypom. Odbery vzoriek a dlhodobé štúdie jestvujúcich obrátených plochých striech v Nemecku a Rakúsku ukázali, že STYRODUR C si zachováva svoje mechanické a fyzikálne vlastnosti dlhodobo bez výraznejších zmien.