Nadkrokvové zateplenie systémom X-TRAM

Systémové nadkrokvové riešenie
Jednoduchá aplikácia
Tepelnoizolačné vlastnosti

Systémové nadkrokvové riešenie Isover X-TRAM spája výhody nadkrokvového riešenia, ktorými sú najmä úspora priestoru v interiéri, minimalizácia tepelných mostov, vyššia spoľahlivosť vzduchotesnej a parotesnej roviny, minimalizácia tvarovo zložitých detailov utesnenia parozábrany.

Čítať viac
Skryť
X-TRAM

Popis

Systémové nadkrokvové riešenie Isover X-TRAM spája východy nadkrokvového riešenia, ktorými sú najmä úspora priestoru v interiéri, minimalizácia tepelných mostov, vyššia spoľahlivosť vzduchotesnej a parotesnej roviny, minimalizácia tvarovo zložitých detailov utesnenia parozábrany, napr. prestup klieštin, rýchla montáž s výhodami minerálnych izolácii vyrobených z kamennej alebo sklenej vlny, ktorými sú najmä vynikajúca vzduchová nepriezvučnosť strešnej konštrukcie, nehorľavosť minerálnej izolácie, veľmi dobrá tepelná ochrana v zimnom ako i v letnom období.

Nadkrokvové zateplenie systémom X-TRAM sa skladá z minerálnej izolácie, penového polystyrénu, fóliového systému VARIO® a difúzne otvorenej fólie Tyvek.

 

Prečo izolovať strechu

Dom, tak ako každé iné teleso, stráca a získava teplo cez svoj povrch. Výrazne exponovaným miestom povrchu budov sú strechy. Vnútorné teplo uniká strechou viac ako podlahami alebo stenami preto, lebo teplý vzduch skrátka stúpa hore.

Strecha je zároveň najviac ochladzovanou plochou – rozdiel interiérovej a exteriérovej teploty je tu väčšinou najväčší a k ďalšiemu ochladzovaniu cez strechu dochádza napríklad vplyvom dlhovlnnej radiácie a snehovej pokrývky. Strechy sú slabým miestom aj z hľadiska tepelných ziskov, pretože prevažná väčšina energie zo slnka dopadá práve na ne. V porovnaní so zvislými konštrukciami sú náročnejšie i z konštrukčného hľadiska – nesmú byť zbytočne ťažké, a tým majú i nízku schopnosť akumulovať teplo či chlad a zbrzdiť tak proces nežiaduceho ochladzovania alebo prehrievania (ako tepelný absorbujte je naopak vhodné využívať ťažkých obvodových stien a priečok, podláh, masívnych betónových stropov).

Správna voľba materiálu izolácie podkrovia je preto vzhľadom k tepelnému komfortu a úsporám energií kľúčová – garantuje trvale kvalitnú ochranu pred nechcenými energetickými stratami a ziskami a tým výrazne ovplyvňuje priame náklady na vykurovanie a chladenia ako i kvalitu vnútorného prostredia podkrovných priestorov.

 

Správna izolácia strechy sa oplatí

Optimálnu kvalitu vnútorného prostredia z hľadiska tepelnej ochrany dosiahnete pri hodnote súčiniteľa prechodu tepla U ≤ 0,10 W∙m-2∙K-1, čo je odporúčaná cieľová hodnota súčiniteľa prechodu tepla z hľadiska normy STN 73 05 40: 2 +Z1+Z2 [1]. To zodpovedá hrúbke tepelnej izolácie, z minerálnych vlákien so základnými tepelnoizolačnými vlastnosťami, až 430 mm (hrúbka môže byť i menšia v závislosti na druhu použitého materiálu). Náklady na tepelnú izoláciu zároveň predstavujú len cca 5 % investičných nákladov na výstavbu podkrovia a vrátia sa Vám už za niekoľko rokov vďaka nižším nákladom na vykurovanie a chladenie.

 

Nadkrokvová izolácia strechy

Systém zateplenia X-TRAM sa používa ako nadkrokvová izolácia šikmých striech. Systém tvoria nosné Isover EPS TRAM alebo Isover MW TRAM, ktoré sú doplnené minerálnou izoláciou /čadičovou, sklenou vlnou/ vo vrstvách. Podkladovú vrstvu systému tvorí parobrzda/klímamembrána VARIO® a systém uzatvára z hornej strany poistná hydroizolácia Tyvek, ktorá je difúzne otvorená. Systém sa zakladá na drevené hranoly pri odkvapovej hrane. Začína sa Isover EPS TRAM alebo MW TRAM, po ktorých sa opäť aplikuje výplňová tepelná izolácia. Bežné používané hrúbky nadkrokvovej izolácie sú v rozsahu 200 - 300 mm, možno však skombinovať aj s medzikrokvovou izoláciou, kde je nadkrokvová časť od hrúbky 100 mm. Na základnú vrstvu je možné aplikovať doplnkové kontralaty a prekryť doplnkovou vrstvou tepelnej izolácie Isover, ktorú následne prekryje poistná hydroizolácia Tyvek. Na poistnú hydroizoláciu sa aplikuje kontralatovanie a latovanie, následne krytina. Kontralaty sa vždy musia kotviť pomocou skrutiek Isover Twin UD podľa kotviaceho plánu až do nosnej krokvy. Kontralaty nad poistnou hydroizoláciou je najvhodnejšie podlepiť butyl-kaučukovými páskami alebo tesniacim tmelom.

Kľúčové vlastnosti

Chronologicky starší princíp medzi- a podkrokvového zateplenia podkrovia postupne  ustupuje dnes už štandardným systémom nadkrokvových izolácii. Existuje preto celá viacero dôvodov, a to najmä:

  • väčšia spoľahlivosť parotesnosti a vzduchotesnosti strešnej konštrukcie
  • vylúčenie vzniku tepelných mostov – vrstva tepelnej izolácie nie je prerušená krokvami ani inými konštrukciami (10 – 20% úspora oproti pod- a medzikrokvovému zatepleniu ),
  • úspora priestoru v interiéri (napr. krokva 160 mm, izolácia 260 mm = 100 mm úspora voči podkrokvovému zatepleniu),
  • otvorený podhľad v interiéri, priznaná drevená konštrukcia strechy bez ďalších nutných vrstiev,
  • rýchla montáž – systém zateplení nad krokvami je jednoduchší a rýchlejší na realizáciu, celkom odpadá inštalácia pomocných konštrukcií podhľadov pod krokvami,
  • zníženie rizika poškodenia parozábrany prenikom kotvenia podhľadov, káblov, zásuviek atď.,
  • eliminácia chýb inštalácie tepelnej izolácie a parozábrany v styku s tvarovo zložitými konštrukčnými prvkami krovov (klieštiny, svetlíky atď.),
  • možnosť kombinácie so systémami zateplenia medzi a pod krokvami,
  • minimalizácia akustických mostov - krokvy sa stávajú vplyvom svojej tuhosti akustickým mostom, vďaka umiestneniu izolácie nad krokvy môžeme dosiahnuť už pri hrúbke izolácie 200 mm vzduchovú neprízvučnosť RW ≥ 52 dB. 
  • Náklady na tepelnú izoláciu predstavujú len asi 5 % investičných nákladov na stavbu podkrovia a vrátia sa Vám už za niekoľko rokov vďaka nižším nákladom na vykurovanie a chladenie. 

Ako na zateplenie nad krokvami systémom Isover X-TRAM

Dokumenty

Technické (produktové) listy
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Isover X-TRAM - technický list

Mohlo by vás zaujímať