Fúkaná izolácia

Fúkaná izolácia z minerálnej vlny

Isover fúkaná izolácia je vyrobená z minerálnej vlny (čadičovej/kamennej alebo sklenej vlny)

Výhody fúkanej minerálnej izolácie Isover:

 nesadá = spĺňa najprísnejšiu triedu sadania S1,
 ● fúkaná izolácia je vďaka svojmu pôvodu nehorľavá, klasifikovaná v najbezpečnejšej triede A1,
 ● neobsahuje spomaľovače horenia ani pesticídy, insekticídy,
 ● je vysoko komprimovaná, čim uľahčuje transport a skladovanie,
 ● poskytuje vysoký komfort pri montáži = znížená prašnosť pri aplikácii,
 ● fúkaná izolácia má nízku hmotnosť, najmä sklená vlna výrazne menej zaťažuje konštrukciu vlastnou hmotnosťou.

 

Inštalácia fúkanej vlny / izolácie Isover v podkroví

Nafúkaná vlna je nepochôdzna, preto pred inštaláciou izolácie skontrolujte, či sú dokončené nasledujúce práce:

Výlezy, ako sú prístupové cesty k údržbe komína, strešného okna alebo technických zariadení, by mali byť hotové vopred. Uistite sa, že výška priechodu je najmenej 50 mm nad najvyššou úrovňou nainštalovanej/vrstvy fúkanej vlny.

Všetky vykurovacie, vodovodné, ventilačné a elektrické vedenia by mali byť dokončené, pričom potrubia musia byť zaizolované a bezpečne upevnené.

Zabezpečte, aby podkrovie bolo na inštaláciu fúkanej vlny dostatočne osvetlené.

Stavebný odpad a ostatný zvyškový materiál je potrebné odstrániť.

Konštrukcia, ktorá bude pod vrstvou fúkanej izolácie, musí obsahovať parozábranu alebo inteligentnú klímamembránu napr. Isover VARIO® KM DUPLEX, aby sa zabránilo vniknutiu vlhkosti do izolácie. Inteligentná klímamembrána musí byť nainštalovaná s prekrývajúcimi sa hranami (cca 100mm) a spoje prelepené systémovou tesniacou páskou. Parotesná a vzduchotesná inteligentná klímamembrána musí byť neprerušená. Akékoľvek roztrhané alebo poškodené miesta je potrebné opraviť.

Pred inštaláciou fúkanej izolácie do väzníkového krovu musí byť z interérovej strany osadená inteligentná klímamembrána a taktiež zaistená napr. dreveným roštom s roztečou lát max. 50cm alebo vhodnou sadrokartónovou doskou. Vhodné je použiť systémovú nosnú podkonštrukciu napr. z CD profilov. Uistite sa, že sú všetky spoje medzi klímamembránou a stenami utesnené. Podobne by mali byť utesnené všetky prestupy. Použite systémové pásky a tmely napr. Isover Vario® KB1; Vario® MULTITAPE, Vario® Doublefit.

Pozrite si obrázky:
Fúkaná izolácie

Na napojenie parozábrany alebo klímamembrány na komínové teleso použite systémové napojenie odporúčané výrobcom komínov.

Vypočítajte si koľko budete potrebovať fúkanej izolácie:

Vypočítajte si požadovaný objem fúkanej vlny:

objem fúkanej vlny (m3) = zateplená plocha podkrovia (m2) x hrúbka nainštalovanej vrstvy fúkanej vlny (m)

Plochy menšie ako 1 m2 (krokvy, potrubia, komíny a podobné konštrukcie) nebudú odpočítané z výmery.

Izolácia potrubných rozvodov prechádzajúcich cez nevykurované podkrovie

Fúkaná izolácie - nákres

 

 

Potrubné rozvody prechádzajúce cez nevykurované podkrovie musia byť izolované.

 Prestup komína cez strop (všetky typy komínov; tehlové a modulárne komíny) musia byť zaizolované nehorľavou protipožiarnou izoláciou. Horná hrana protipožiarnej izolácie by mala zostať aspoň 100 mm nad fúkanou izoláciou stropu/podkrovia.
 ● Nehorľavá izolácia pre kuchynský odsávač pár. napr. ORSTECH LSP 40 hr. 50mm.
 ● Izolácia vetracieho potrubia integrovaná v izolácii stropu podkrovia: Climcover hr. 50 mm.
 ● Izolácia vetracieho potrubia v nevykurovanom priestore: Climcover hr. 50.
 ● Odvetranie radónu, vetranie nevykurovaného priestoru a odvod dažďovej vody, izolované pomocou Climcover hr. 50 mm.
 

Koľko stojí zateplenie?
Dopytujte orientačnú kalkuláciu zadarmo

Náklady na zateplenie domu patria skôr k tým vyšším, ale investícia sa vám čoskoro vráti v úsporách za energie. Kalkuláciu priamo pre vašu fasádu, strechu či inú konštrukciu vám zadarmo pripraví Centrum technickej a obchodnej podpory Saint-Gobain. Okrem toho vám pomôžu tiež s výberom materiálu a poradí so skladbou konštrukcie.

domecek

 

 

poradenstvo@isover.sk

0800 139 139