Musí byť v podlahe parozábrana?

Parozábrana sa umiestňuje na podlahu iba v prípade, že podlaha oddeľuje dva priestory s rozdielnou teplotou alebo vlhkosťou vzduchu. Pokiaľ sa jedná o dve vykurované miestnosti  nad sebou, jej použitie nemá význam. V prípade, že ide o podlahu pod ktorou sa nachádza suterén, je použitie parozábrany nutné. Najčastejšie sa používajú PE fólie pri ťažkých plávajúcich podlahách, z dôvodu nebezpečia zatečenia vody z betónu pred jeho zatvrdnutím.