CLIMAVER®

Vzduchotechnické potrubie CLIMAVER® a jeho vlastnosti:

Climaver

 

 Zabezpečuje 2 v 1 - možnosť vyrobiť zaizolovaný vzduchotechnický kanál z jedného kusu materiálu priamo na stavbe.
 ● Špeciálny spôsob úpravy spojov vzduchotechnického kanálu zaisťuje konštantný tlak v sieti potrubí s minimálnymi stratami.
 ● Vďaka zvukovej pohltivosti panelov už vo väčšine prípadov nie sú potrebné dodatočné tlmiče hluku.
 ● Vzduchotechnické potrubie CLIMAVER® je šetrné k životnému prostrediu.
 ● Trvale vynikajúca kvalita vzduchu v miestnosti - Antibakteriálny vnútorný povrch CLIMAVER® účinne chráni zdravé vnútorné prostredie po celú dobu životnosti budovy. 

 ● Rozpoznateľne viac ticha – vybrané systémy CLIMAVER® poskytujú až 30x lepšiu zvukovú izoláciu než neizolované oceľové kanály (150 x 200mm).
 ● Optimálne pre statiku budov a spracovanie – Vzduchové potrubie z CLIMAVER® váži až 4x menej než obvyklé riešenia a potrebujú menej ako polovicu skladovaného priestoru. Výroba všetkých segmentov potrubí môže byť prevedená priamo na stavbe.
 ● Plus pre životné prostredie aj peňaženku – CLIMAVER® má najvyššiu kvalitu tepelnej izolácie zo sklenej vaty. Okrem toho zabraňuje nákladným stratám tlaku. Plechové potrubie nie je potrebné, a rovnako nie je potrebné potrubie akokoľvek tepelne izolovať.

CLIMAVER® priama výroba potrubí

Rozdiel medzi izolovaným systémom CLIMAVER®
a izolovaným kovovým potrubím

CLIMAVER® 

Izolované kovové potrubie

CLIMAVER® je štvorhranné samonosné vzduchotechnické potrubie na distribúciu upravovaného vzduchu na účely vykurovania, vetranie
a klimatizácia.

 

Systém bol navrhnutý tak, aby poskytoval vynikajúce akustické vlastnosti, zaisťoval tepelno-technické vlastnosti a vysoký stupeň vzduchotechnosti.

 

Panel je vyrobený zo sklenej vlny a obojstranne potiahnutý špeciálnou povrchovou úpravou. Vďaka tomuto ucelenému riešeniu izolačného panelu sa šetrí čas potrebný na výrobu potrubia a náklady na dodatočnú montáž tepelnej/akustickej izolácie.

Dodatočne izolované vzduchotechnické potrubie
z pozinkovaného plechu je vyrobené z týchto častí:

 

Vzduchotechnické potrubie a izolačný materiál. Pozinkovaný plech je z vonkajšej strany izolovaný minerálnou vlnou zaisťujúcou tepelnú izoláciu vzduchotechnického potrubia. Potrubie sa zadáva do výroby podľa pripravenej výrobnej dokumentácie. Následne sa predpripravené dielce VZT potrubia prevážajú na stavenisko, kde sú podľa projektovej dokumentácie inštalované.

Izolácia

Izolačný panel zo sklenej vlny s obojstrannou povrchovou úpravou (podľa typu panelu)

Izolácia

Minerálna vlna s hliníkovou fóliou.

Potrubie

Žiadne (potrubie je vytvorené z panela)

Potrubie

Pozinkovaná oceľ s hrúbkou napr. 0,6 alebo 0,8 mm.

Hrúbka

25 mm (40 mm)

Hrúbka

30 mm

Obloženie

Hliníková fólia

Obloženie

Hliník

Typ

Štvorhranné
(nie je možné vyrobiť iný prierez potrubia, tvarovky môžu byť vyrobené iba zo segmentového oblúka).

Typ

Štvorhranné (kruhové)

Príklad z praxe

Pre štandardné riešenie kancelárskej budovy by použitie 1 000 m2 systému CLIMAVER® namiesto izolovaného vzduchotechnického potrubia z pozinkovaného plechu ušetrilo:
36 rokov

Viac ako 36 rokov dochádzania do práce 20 km denne.

Čo zodpovedá 180 000 km prejdených autom alebo 30 tonám emisií C02.

4 000 x

Elektrickú energiu pre 4 000 ľudí za jeden deň.

Čo zodpovedá 215 000 MJ spotreby elektrickej energie ušetrenej za 25 rokov.

3 t

Nainstalování více než 3 tun oceli, izolování a demontování na konci životního cyklu.

(1000 m2 systému CLIMAVER® 360 zodpovedá 700 m vzduchotechnického potrubia s vnútorným prierezom 400 x 200 mm)

Úspora na spotrebe elektrickej energie

Pri použití systému CLIMAVER® voči klasickému vzduchotechnickému potrubiu z pozinkovaného plechu:

 

Úspora na spotrebe elektrickej energie

 

Vzduchotesnosť technického potrubia alebo ako obmedziť únik vzduchu

Vzduchotesnosť technického potrubia alebo ako obmedziť únik vzduchu

 

Tri hlavné zdroje energetických strát vo vzduchotechnickom potrubí vychádzajú z šírenia tepla (vedenia, sálania), straty tlaku (trenia vzduchu) a vzduchotesnosti potrubia (únik vzduchu).
Energetické straty šírením tepla a stratou tlaku sú v tejto štúdii porovnateľné vykazujú významný rozdiel v rámci úniku vzduchu: Systém CLIMAVER® ho výrazne znižuje.

 Vzduchotesnosť potrubia: Trieda D podľa EN 1507

Čo je hodnotenie životného cyklu (LCA)?

Ide o súbor a vyhodnotenie vstupov a možných vplyvov systémov produktov na životné prostredie v priebehu celého životného cyklu. Scenár štúdie je od kolísky (ťažba surovín) do hrobu (koniec životnosti) vrátane fázy používania po dobu 25 rokov v kancelárskej budove.

V rámci životného cyklu je CLIMAVER®o 20% šetrnejší v dopade na životné prostredie než klasické izolované vzduchotechnické potrubie z pozinkovaného plechu.

 

Čo je hodnotenie životného cyklu (LCA)?

 

Potrebujete poradiť?

Technické izolácie sú súčasťou každej stavby, ak potrebujete navrhnúť riešenie, poradiť, kontaktujte nás.