Môžu byť inteligentné parobrzdy VARIO® montované aj počas zimy?

Inteligentné parobrzdy VARIO® KM DUPLEX, VARIO® KM DUPLEX UV a VARIO® XtraSafe môžu byť montované aj počas zimy. Vykurovanie hrubej stavby, po zabudovaní okien, napríklad pomocou podlahového vykurovania, môže viesť ku zvýšenej vlhkosti a navlhnutiu ostatných konštrukcií. Počas zimného obdobia by relatívna vlhkosť vzduchu v hrubej stavbe nemala presiahnuť 75 %, za predpokladu, že strecha predstavuje difúzne otvorenú konštrukciu t. j. strecha nie je uzatvorená záklopom z OSB dosky. V prípade použitia záklopu z OSB dosiek nesmie relatívna
vlhkosť presiahnuť 70 %.
Pri prekročení maximálnej odporúčanej vlhkosti vzduchu >75 % hrozí riziko vzniku plesní najmä na hygroskopických materiáloch, ako sú sadrokartónové dosky, drevené konštrukcie atď. Odporúčame používať odvlhčovače vzduchu najmä pri vonkajších teplotách pod 5 °C, taktiež pravidelne vetrať, každé 2 hodiny, úplne otvorenými oknami alebo priebežne vyklápacími oknami.