Vegetačné – zelené strechy

Vegetačné – zelené strechy

Vegetačné – zelené strechy

 

Zelené a vegetačné strechy vracajú zeleň do miest a kompenzujú zabratie pôdy veľkoplošnú výstavbou. Majú pozitívne psychologické účinky, znižujú napätie a stres a poskytujú priestor pre relaxáciu, ak sú architektonicky funkčne zapojené do prevádzky budovy.

Zelenú strechu si môžete zaobstarať, či už staviate nový dom alebo ho rekonštruujete, uprostred mesta, na jeho periférii alebo na vidieku. Dnešné zelené či vegetačné strechy k oným praktickým výhodám samozrejme ponúkajú aj ďalšie atribúty dôležité alebo lákavé pre dnešných užívateľov – napríklad záhon s bylinkami, miesto na grilovanie či jazierko.

Podľa druhov rastlín a intenzity údržby rozdeľujeme vegetačné strechy na tri základné typy:

 ● EXTENZÍVNY - na nich môžete pestovať predovšetkým sukulentné rastliny rodu Sedum a Sempervivum, teda rozchodníky a netrasky
 ● POLOINTENZÍVNE  - na tých nájdete často trávnik, ale neprekvapí tu ani strom alebo dokonca zeleninová záhrada
 ● INTENZÍVNE - tá predstavuje prechod medzi oboma typmi, obvykle tu rastú trávy či drobné kríky
     

Rozdielna je ale náročnosť údržby, ktorú musíte jednotlivým typom striech venovať. U najrozšírenejšieho typu, teda pri extenzívnych vegetačných strechách, postačuje údržba raz za rok. Naopak pri intenzívnej streche je nutná aj týždenná údržba, vrátane napríklad kosenia trávy v letných mesiacoch. 

6 dôvodov, prečo povedať zelenej streche áno

Vyrovnáva teplotné extrémy ekologickým spôsobom ako napríklad tým, že jej porast eliminuje výhrev materiálov stavieb.

Pohlcuje zvuky - vzduchovú nepriezvučnosť dokáže zeleň zlepšiť až o 6 dB a platí to obojsmerne, zeleň tlmí zvuky zvonku aj tie smerujúce zvnútra von.

Tvorí kyslík a redukuje znečistenie - zeleň dokáže škodlivé plyny a prach vo vzduchu vďaka fotosyntéze výrazne redukovať. Kvalitu vzduchu potom zeleň pozitívne ovplyvňuje aj vďaka schopnosti zvyšovať jeho vlhkosť.

Dobre hospodári s vodou – zeleň je schopná pohltiť veľké množstvo vody a čiastočne ju aj spotrebovať. Zvyšnú vodu je možné použiť na upratovanie, zalievanie či splachovanie toaliet.

Predĺženie životnosti strechy – vegetácia chráni izoláciu strechy pred klimatickými vplyvmi.

Poskytuje voňavý úkryt, farebný relaxačný kútik, atraktívne miesto na prácu i zábavu.

Vegetačné strechy redukujú teplo v meste

Klíma v mestskej zástavbe je výrazne vyššia ako teplota prostredia, ktoré nie jej zastavané a obsahuje zeleň. Budovy, betónové a asfaltovej povrchy ulíc absorbujú cez deň obrovské množstvo tepla zo slnka, ktoré následne vyžarujú do okolia. Teplota v centre miest je vďaka tomuto efektu o 1 až 3° C vyššia, oproti zalesneným a zeleným častiam (vo večerných hodinách to môže byť až o 10° C). Mestské tepelné ostrovy majú nielen negatívny vplyv na ľudí, ktorí v nich žijú, zvyšujú aj náklady na chladenie budov a takto výrazné zvýšenie teploty následne ovplyvňuje aj množstvo zrážok v meste a jeho okolí. Prehrievanie centier miest vedie navyše k stúpaniu teplého vzduchu, ktorý so sebou zo zeme dvíha prach a ďalšie nečistoty, ktoré potom následne dýchame. Poletujúci prach je príčinou až 15% poklesu slnečného svitu. Vyššia teplota vzduchu spolu s nečistotami tiež urýchľuje tvorbu smogu.

Mestská zeleň v parkoch, vegetačných strechách a zelených stenách výrazne redukuje efekt tepelného ostrova. Základným mechanizmom je odparovanie vody z vegetácie (evapotranspirácia) a vodných plôch, čo znižuje teplotu okolitého prostredia. Odparenie jedného litra vody predstavuje ekvivalent cca 0,7 kWh energie potrebnej pre prevádzku chladiaceho zariadenia, teda 1 mm zrážok zadržaných na 100 m² vegetačnej strechy, to môže zodpovedať úspore 70 kWh energie potrebnej na chladenie budovy v letných horúčavách. Rozhodnutie v prospech zelenej strechy je teda určite prínosné.

Redukcia tepelného ostrova

 

Popri znížení tepelných strát, znižuje ozelenenie zelenej strechy spolu s vegetačnou vrstvou odtok zrážkovej vody do kanalizačnej siete. Odvádzanie zrážkovej vody do kanalizácie je spoplatnené pri budovách, ktoré nie sú určené na trvalé bývanie. Platí sa formou stočného za odvádzanej zrážkovej vody. Je preto vhodnejšie túto vodu využiť na pozemku, práve na prevádzku vegetačnej strechy, alebo ako úžitkovú vodu. Vegetačné strechy umožňujú akumulovať dažďovú vodu a následne uvoľňovať vlhkosť do prostredia, čím prispievajú ku zmenšeniu prehrievania vzduchu v mestách.

Úspešnosť tohto konceptu potvrdil aj prvý test v horúčavách, ktorý Zelené Átrium, projekt zelenej budovy zvládlo vynikajúco.

Potrebujete poradiť?

 

 

Jozef Lackovič

 

Jozef Lackovič

Projektový manažér vegetačné a ploché strechy

📞  Tel: 0911 610 012
✉️  E-mail: jozef.lackovic@saint-gobain.com

 Vegetačné strechy – návrch skladby, konzultácia postupu realizácie vegetačnej strechy, poradenstvo
 ● Ploché strechy – návrh skladieb podľa požiadaviek a nárokov na požiarnu odolnosť, únosnosť, akustiku, pochôdznosť či umiestnenie technológií na strechu.
 ● Odborné školenia (osobne, on-line, na stavbe) pre oblasť plochých a vegetačných striech