O nás

Izolácie z expandovaného polystyrénu

 

Na Slovensku je Isover zastúpený značkou Isover, spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., so sídlom v Bratislave. Isover prevádzkuje fabriku na výrobu stavebných izolácií z expandovaného polystyrénu v Trnave, a distribučné sklady v Trnave, Ružomberku a Prešove. Od roku 2009, kedy Isover prebral výrobu expandovaného polystyrénu od sesterskej divízie Rigips, stal sa výrobcom s najširším sortimentom tepelných, akustických a protipožiarnych izolácií na slovenskom trhu.

Ponuka izolačných materiálov značky Isover obsahuje výrobky zo sklenej vlny a čadičovej vlny, extrudovaného polystyrénu Styrodur® C a tiež izolácie z expandovaného polystyrénu EPS a izolácií PIR. Okrem tradičných výrobkov určených na izoláciu fasád, šikmých a plochých striech, podláh, stropov, stien, podhľadov a potrubných rozvodov nájdete v ponuke Isover-u tiež unikátne fólie Isover VARIO® s premenlivým difúznym odporom, lepiace a tesniace pásky, tmely a pod.

Stavebné materiály s ohľadom na budúcnosť

Materiály Isover nie sú určené výhradne na tepelnú izoláciu budov, ale slúžia tiež ako ochrana pred nadmerným hlukom, prispievajú k zvýšenej požiarnej odolnosti objektov a rôznych technických a technologických zariadení. Izolačné materiály z minerálnych vlákien a polystyrénu výrazne prispievajú ku znižovaniu energetickej náročnosti budov, a tým aj k znižovaniu celkovej produkcie škodlivých látok vypúšťaných do ovzdušia. Vďaka svojej kvalite a vynikajúcim tepelno-technickým parametrom sú tepelné izolácie Isover kľúčovými pre výstavbu ako sú pasívne a nízkoenergetické rodinné domy. S ohľadom globálne dosahy stavebníctva na životné prostredie sa radia do trvalo udržatelného konceptu.

Predaj výrobkov pod ochrannou známkou Isover v Slovenskej republike je zabezpečený prostredníctvom širokej obchodnej siete zmluvných obchodných partnerov (stavebnín). V každom regióne Slovenska sú k dispozícii odborní poradcovia Isover, ktorí sú pripravení poskytnúť poradenstvo a konzultačné služby na všetky otázky týkajúce sa vlastností a použitia izolačných materiálov Isover.

Záleží nám na výstavbe moderných a súčasne energeticky úsporných budov.

Saint-Gobain logo

 

 

Isover patrí do skupiny Saint-Gobain, ktorá je lídrom v oblasti moderného a udržateľného stavebníctva. Všetky naše značky sa riadia spoločným cieľom: "MAKING THE WORLD A BETTER HOME".

Od 1. novembra 2023 značka Isover vystupuje pod novým logom. Nové logo Isover sa vyznačuje jednodouchosťou, minimalizmom a reprezentuje príslušnosť k Skupine tým, že ladí s dizajnom ostatných značiek. Vyjadrujeme tým ich vzájomnú prepojenosť a spoločnú cestu za ešte lepšími službami a udržateľnými riešeniami.
Grafický symbol v logu Isover symbolizuje tvar zrolovanej izolácie.

Naša misia

Aby sme každý deň napĺňali svoju misiu, zaviazali sme sa dodržiavať tieto štyri sľuby:

BYŤ BLÍZKO ZÁKAZNÍKOM

Zaväzujeme sa, že budeme vždy stáť po vašom boku ako spoľahlivý a odborný obchodný partner, a to aj za hranicami našej lokálnej pôsobnosti.

INOVATÍVNE RIEŠENIE

Zaväzujeme sa neustále predvídať vaše potreby a poskytovať vám riešenia s pridanou hodnotou.

VÝKONNOSŤ

Zaväzujeme sa pomôcť vám s vašimi problémami tým, že prinášame dôveryhodné riešenia, ktoré zvyšujú produktivitu, poskytujú finančné výhody, kvalitné prevedenie a výkonnosť.

UDRŽITEĽNOSŤ

Zaväzujeme sa postarať sa o ľudí, zaistiť im pohodlnejšie aj bezpečnejšie bývanie a vnútorné prostredie, a postarať sa o planétu tým, že znížime dopady budov na životné prostredie.

Isover je kľúčový partner
pre trvalo udržateľnú výstavbu

Už niekoľko rokov sa spoločnosť Saint-Gobain a jej divízia Isover na rôznych úrovniach zapája do úsilia podporovať trvalo udržateľnú výstavbu presadzovanú Radou pre zelené budovy (GBC). V súčasnosti sú tieto aktivity podporované globálne aj lokálne členstvom v týchto organizáciách:

 člen poradného grémia svetovej rady GBC,
 ● partner Európskej regionálnej siete (European Regional Network),
 ● platinový člen US GBC,
 ● člen viac ako 30 národných rád GBC vo svete.