Čím môžem zatepliť komín?

Pri komínoch odporúčame používať minerálne izolácie a to ISOVER TF PROFI alebo ISOVER NF 333. Obe izolácie môžeme aplikovať až do povrchových teplôt na komínovom telese do 200°C, ale často je limitujúca teplota použitého lepidla.