Zateplenie podlahy na teréne - vysoké zaťaženie

Zateplenie podlahy na teréne - vysoké zaťaženie
1
polymérbetónová (syntetická) podlahovina [15-20 mm]
2
vystužená betónová doska [100-300 mm]
3
hydroizolácia
4
tepelná izolácia STYRODUR 5000 CS [50-200 mm]
5
podkladový betón
6
zhutnený štrk s geotextíliou

1 polymérbetónová (syntetická) podlahovina [15-20 mm]

2 vystužená betónová doska [100-300 mm]

3 hydroizolácia

4 tepelná izolácia STYRODUR 5000 CS [50-200 mm]

5 podkladový betón

6 zhutnený štrk s geotextíliou