Izolácie vzduchotechniky

Priemyslená izolácia vzduchotechnických potrubí

Izolácie Isover na vzduchotechnických potrubiach plnia funkciu tepelnú, protipožiarnu, akustickú a možno ju čiastočne použiť aj pre zamedzenie kondenzácie v miestach, kde potrubie prechádza chladnejšími miestnosťami. Počas roka môže nastať obdobie (v zime pri nízkych teplotách), kedy izolácie VZT potrubia môžu byť považované za izoláciu chladovú (tzn. hrozí riziko kondenzácie na vonkajšom povrchu, napr. u prívodného potrubia čerstvého vzduchu vedúceho cez vykurovanú miestnosť).

V takom prípade je na zváženie projektanta, či použiť izoláciu z minerálnej vlny. Pri náhrade minerálnej vlny syntetickým kaučukom je nutné požiarno-technické posúdenie. Vhodnými materiálmi na izoláciu potrubí vzduchotechniky sú pásy Klimarol na hliníkovej fólii, lamelové rohože ORSTECH LSP alebo ISOVER ML-3, rohože na pletive TECH Wired Mat MT alebo dosky ORSTECH H s hliníkovým polepom.

 

Výpočet délky lamelové rohože

 

Montáž izolácie na vzduchotechnické potrubia

Izolácia vzduchotechniky

 

 

Izolácia sa prichytí k potrubiu pomocou navarovacích TS svorníkov (Tŕňov) alebo sa zaistí nerezovými páskami. Pri použití dosiek ORSTECH H s hliníkovým polepom sa prelepia samolepiacou hliníkovou páskou spoje medzi jednotlivými doskami a ďalej sa prelepia na nepolepené hrany dosiek na povrchu. Ak sa použijú oceľové sťahovacie pásky, je nutné použiť oceľový rohový kryt chrániaci izoláciu proti prerezaniu.

V prípade použitia dosiek ORSTECH, bez hliníkového polepu, alebo rohoží TECH Wired Mat MT, je nutné vykonať vhodnou povrchovou úpravu (najlepšie opláštením z plechu).

Potrebujete poradiť?

Technické izolácie sú súčasťou každej stavby, ak potrebujete navrhnúť riešenie, poradiť, kontaktujte nás.