Môžem získať dotáciu na zateplenie?

Dotáciu na zateplenie domu možno získať na obnovu a rekonštrukciu domu od štátu na základe zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Žiadateľ bude môcť podať žiadosť o príspevok po ukončení zateplenia rodinného domu, ale aj pred jeho realizáciou a ministerstvo mu rezervuje výšku príspevku v rozpočte ministerstva. Informácií od dotáciách