Systémová skladba FIT

Skladba FIT predstavuje riešenie tepelnej izolácie dvojplášťovej šikmej strechy, bez záklopu (alebo so záklopom), so skladanou strešnou krytinou.

Čítať viac
Skryť

Popis

Skladba FIT predstavuje riešenie tepelnej izolácie dvojplášťovej šikmej strechy, bez záklopu (alebo so záklopom), so skladanou strešnou krytinou. Nosná konštrukcia je tvorená napr. väzníkmi alebo zložitou priehradovou konštrukciou, kde je montáž štandardného zateplenia z dôvodu nedostatku priestoru veľmi zložitá.

 

Výhody zateplenia šikmej strechy Skladbou FIT

Ochranu izolácie pred jemným naviatym snehom a vodou z exteriéru vytvára kontaktná, difúzne otvorená poistná hydroizolácia Tyvek Soft Antireflex. Pri návrhu musí projektant zvážiť odvetranie nepochôdznej povaly. Ak je navrhnuté odvetranie, je nutné správne navrhnúť prívod aj odvod vzduchu, aby sa zamedzilo prúdeniu exteriérového vzduchu do fúkanej izolácie a v prípade odvodu vzduchu, aby nedochádzalo ku zatečeniu zrážkovej vody.Tepelná izolácia Isover InsulFit v potrebnej hrúbke sa strojovo fúka do konštrukcie, pričom sa môže kombinovať napr. s rolovanou izoláciou Isover UNIROL PROFI. Hrúbka vrstvy fúkanej izolácie sa pohybuje okolo 40-50 cm.

Klímamembrána Isover VARIO® KM Duplex UV alebo Isover VARIO® Xtra zabezpečuje ochranu tepelnej izolácie pred vlhkosťou z interiéru a zároveň slúži na uvoľnenie zabudovanej vlhkosti v drevenej konštrukcii strechy. Skladba FIT sa vyznačuje vynikajúcim pomerom rýchlosť montáže/kvalita, vynikajúcimi zvukovoizolačnými vlastnosťami – index vzduchovej nepriezvučnosti strechy Rw > 52 dB. Systém je vhodný pre novostavby aj rekonštrucie.

 

Popis Skladby FIT pre zateplenie šikmej strechy

- Betónová krytina
40 mm Strešné latovanie
60 mm Kontralatovanie
- Poistná hydroizolácia TYVEK SOFT ANTIREFLEX
- Povala - vzduchová mezdera
450 mm Fúkaná tepelná izolácia Isover InsulFit medzi a pod väzníkmi
- Klimamembrána Isover VARIO®  XtraSafe
15 mm Sadrokartónová doska Rigips

 

Materiály Isover pre izoláciu šikmej strechy Skladboa FIT

Materiály Isover pre izoláciu šikmej strechy Skladboa FIT

Pozn.: Vo výpočte nebolo počítané so zhoršením tepelného odporu konštrukcie vplyvom drevených krokiev. V závislosti od šírky krokiev a ich hustote môže byť zhoršenie tepelného odporu R od 1,0 do 2,0 m2.K/W.

 

Výsledky výpočtov použitých materiálov

Vonkajšia výpočtová teplota θe:  -13,90 °C
Teplota povrchu konštrukcie θsi:  19,67 °C
Súčiniteľ prechodu tepla U:  0,098 W/(m².K)
Difúzny odpor konštrukcie:  39,051 x 109 m/s 
Tepelný odpor konštrukcie R 10,071 m².K/W
Normalizovaná hodnota Un: 
(konštrukcia vyhovuje cieľovej hodnote Ur3)
0,1 W/(m².K)
Maximálna hodnota Umax:
(konštrukcia vyhovuje maximálnej hodnote Umax)
0,3 W/(m².K)

 

Overenie vplyvu tepelných mostov na povrchovú teplotu na vnútornej strane konštrukcie.

Minimálna vnútorná povrchová teplota pre teplotu interiéru 20 °C a exteriérovú teplotu -13,9 °C je 19,67 °C. Podľa normy STN 730540:3 nadobúda kritická povrchová teplota na vznik plesní pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % hodnotu 12,6°C, čo je výrazne menej ako 19,7°C, z toho vyplýva, že konštrukčný detail je veľmi dobre zaizolovaný a nehrozí vznik plesní na vnútornom povrchu strechy. Z hľadiska ochrany pred prehrievaním sa musí čas medzi maximálnou teplotou na vonkajšom povrchu strechy a maximálnou teplotou na vnútornom povrchu pohybovať v rozmedzí min. 5 až 10 hodín. Pri skladbe FIT predstavuje spomínaný čas tzv.fázový posun hodnotu 8 hodín. Tento čas bol stanovený výpočtom pre samotnú tepelnú izoláciu bez vplyvu ostatných vrstiev skladby strešného plášťa. 

Priestorové požiadavky pre Skladbu FIT: Skladba FIT pri dodržaní odporúčaných tepelnotechnických parametrov si vyžaduje hrúbku izolácie 45 cm, čím kladie zvýšené nároky na priestor v porovnaní so skladbou BASIC o 3 cm, v porovnaní so skladbou PROFI o 9 cm viac.

 

Difúzna schéma skladby strechy FIT

V skladbe strechy neklesá krivka čiastkového tlaku vodnej pary pod krivku nasýteného čiastkového tlaku nasýtenej vodnej pary, inými slovami, v konštrukcii nedochádza ku kondenzácii vodnej pary. V zmysle normy STN 730540 je potrebné v prípade tepelných mostov posúdiť konštrukciu z hľadiska 2-rozmerného alebo 3-rozmerného tepelného poľa.

 

Difúzna schéma skladby strechy FIT

 

Za daných výpočtových podmienok v konštrukcii nedochádza ku kondenzácii.
Poznámka: Priebeh PSat modrou farbou; Pd zelenou farbou, relatívna vlhkosť v danom mieste červenou farbou.

Dokumenty

Katalógy a prospekty
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Isover katalóg šikmých striech

Mohlo by vás zaujímať