Musia byť inteligentné parobrzdy VARIO® montované priečne na krokvy?

Nie, z hľadiska stavebnej fyziky to nie je nutné, avšak z hľadiska montáže to je jednoduchšie. Pri uložení inteligentnej parobrzdy pozdĺž krokiev bude väčšina spojov ležať medzi krokvami a tým pádom sa budú spoje voľne odstávajúcej fólie ťažšie prelepovať.