​Ako napomáha izolácia z pohľadu zlepšenia akustiky?

Pri kontaktných fasádach je vplyv izolácie na akustiku minimálny. Pri odvetraných fasádach záleží predovšetkým na voľbe vonkajšieho obkladu, kde jeho vhodným riešením je možné akustiku odvetranej fasády vylepšiť napr. izolačnou doskou z čadičovej vlny ISOVER TOPSIL alebo ISOVER MAXIL.