Viete mi zabezpečiť výpočet materiálu na plochú strechu?

V prípade potreby Vám ochotne spracujeme návrh spádovania a pripravíme kladačský plán na vytvorenie spádovania plochej strechy. Potrebné podklady:
pôdorys strechy s okótovanými vpustiami
výška atiky
minimálna a maximálna hrúbka tepelnej izolácie
minimálny požadovaný spád strechy
doplňujúce údaje
Podklady možno poslať na: strechy@isover.sk , podľa cenníka služieb ISOVER