Izolácie potrubí

Zateplenie vodovodneho potrubia
a potrubí na ohrev teplej vody

Zateplenie / izoláciu rozvodov potrubí pre teplo a teplú vodu menších priemerov možno vykonávať izolačnými púzdrami s polepom hliníkovou fóliou, ktoré znižujú únik tepla v kovových konštrukciách.

Táto izolácie je postačujúca pre potrubia kúrenia a teplej vody, zariadenia na ohrev vody, zásobníky a zásobné nádrže. Ich tepelenou izoláciou sa zamedzuje tepelných stratám.

Tepelná izolácia potrubia s väčším priemerom

Pre zateplenie potrubia použijeme púzdro s polepom, ktoré je na pozdĺžnom spoji opatrené presahom fólie, so samolepiacou páskou pre dokonalé uzavretie púzdra. Izolačné púzdra po aplikácii na potrubie odporúčame v priečnom smeru (po obvode) stiahnuť hliníkovou samolepiacou páskou alebo omotať drôtom. Obvykle na troch miestach na bežný meter dĺžky púzdra, pri väčších priemerov potrubia sa izolačné tubus sťahuje častejšie.

Pre izoláciou potrubí kúrenia a technických potrubných rozvodov väčších rozmerov postupujeme nasledovne:

Zateplenie potrubia rohožou na drôtenom pletive
Zateplenie potrubia rohožou na drôtenom pletive

Po odrezaní potrebnej dĺžky je rohož na pletive tesne navinutá na potrubie. Čelné plochy by mali byť v tesnom kontakte, aby nevznikali medzery. U viacvrstvového prevedenia sa škáry presádzajú. Jednotlivé rohože sa pre dokonalú tesnosť zateplenia potrubia bez energetických strát spájajú viazacím drôtom, o min. ø 0,7 mm, s obojstranným presahom najmenej o tri oká.

Alternatívne je možné upevňovať drôtenými háčiky alebo pásiky z nerez ocele alebo pre zabránenie korózie potrubia inak chránenej ocele, širokými min. 10 mm. Ak sa na upevnenie použijú drôtené háčiky, smú byť navzájom vzdialené max. 150 mm. Každý háčik by mal na oboch stranách presahovať najmenej cez tri oká. Drôtom alebo háčikom sa spájajú tiež susedné časti izolácie a to najmenej na šiestich miestach na bežný meter rúry.

Izolácia potrubí a rúr lamelovou rohožou
Izolácia potrubí a rúr lamelovou rohožou

Lamelové rohože sa používajú hlavne na zateplenie potrubí väčších priemerov. Vďaka usporiadaniu vlákien kolmo k povrchu majú tieto rohože vysokú pevnosť v tlaku a umožňujú prenos zaťaženia do podpory. V prípade ich použitia tým odpadajú tepelné mosty, spôsobované podpornými konštrukciami, ktoré sú nutné pri použití rohoží na drôtenom pletive. Ich nevýhodou je však vyššií súčiniteľ tepelnej vodivosti pri vyšších teplotách a z neho vyplývajúce nutnosť použitia väčších hrúbok tepelnej izolácie.

K provizórnemu uchytenie lamelových rohoží možno používať samolepiace hliníkové pásky. Definitívne uchytenie izolácie s lamelovou rohožou sa vykoná pomocou viazacieho drôtu.

Opláštenie potrubia

Všetky typy opláštenia potrubí by mali umožňovať tepelnej rozťažnosti potrubia, nesmie byť teda spojené napevno. Koeficient tepelnej rozťažnosti hliníka je približne dvakrát vyššia ako u ocele. Povrchová teplota plášťa je zvyšovaná priamym slnečným žiarením a znižovaná za dažďa a chladného počasia. Preto dochádza k veľkým tepelným rozťažnosti medzi potrubím a plášťom. Týmto nepriaznivým účinkom je potrebné zabrániť pohyblivými spojmi opláštením.

Tepelná izolácia potrubia

Obvod (mm) Pozink (mm) Nerez (mm)

Hliník (mm)

Pod 400 0,5 0,5 0,6
400 - 800 0,5 0,5 1
800 - 1200 0,7 0,6 1
1200 - 2000 1 0,8 1
Nad 2000 1 0,8 1,2

 

Potřebujete poradit?

Technické izolácie sú súčasťou každej stavby, ak potrebujete navrhnúť riešenie, poradiť, kontaktujte nás.