Narúšajú prestupy cez konštrukciu funkciu vnútornej priečky? (klimatizácia, osvetlenie,...)

Akékoľvek prestupy cez akustickú priečku alebo podhľad významne ovplyvňujú jej akustické vlastnosti. Detaily prestupov je potrebné v týchto prípadoch vždy riešiť tak, aby sa zabránilo vzniku akustických mostov.