Systémová skladba SPACE+

Skladba Isover SPACE+ s nadkrokvovým zateplením šikmej strechy izolačnými doskami PIR PLUS (hr.120 mm) v kombinácii s minerálnou izoláciou Isover UNIROL PROFI (hr. 200 mm) vkladanou medzi krokvy sa vyznačuje vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami pri minimálnom zásahu do interiéru.

Čítať viac
Skryť

Popis

Skladba ISOVER SPACE+ s nadkrokvovým zateplením šikmej strechy izolačnými doskami PIR PLUS (hr.120 mm) v kombinácii s minerálnou izoláciou ISOVER UNIROL PROFI (hr. 200 mm) vkladanou medzi krokvy sa vyznačuje vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami pri minimálnom zásahu do interiéru.

 

Výhody zateplenia strechy strešnou skladbou SPACE+

Pri takomto riešení zateplenia strechy sa minerálna izolácia vkladá medzi krokvy iba na výšku krokvy a nezmenšuje sa tak vnútorný priestor v interiéri z dôvodu použitia nutnej hrúbky tepelnej izolácie potrebnej na dosiahnutie požadovanej hodnoty tepelného odporu strešného plášťa. Tepelný odpor uvedenej skladby strešného plášťa je R = 10,40 m2.K/W (odporúčaná hodnota podľa normy STN 73 0540 R = 9,90 m2.K/W) pri celkovej hrúbke tepelnej izolácie 30 cm.

Ochranu izolácie pred jemným naviatym snehom a vodou z exteriéru vytvára difúzne otvorená poistná hydroizolácia, ktorá je už súčasťou izolačných dosiek PUREN PLUS a spája sa prelepením presahujúcej integrovanej fólie. Na ochranu tepelnej izolácie pred vlhkosťou z interiéru slúži inteligentná parobrzda Isover VARIO® Xtra, ktorá sa v súvislej rovine ukladá na krokvy pod izolačné dosiek PUREN PLUS. Systém vrátane príslušenstva je vhodný na použitie v novostavbách aj pri rekonštrukciách striech starších domov. Skladba Isover SPACE+ sa vyznačuje vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, minimálnym množstvom systémových tepelných mostov, veľmi dobrými zvukovoizolačnými vlastnosťami, index vzduchovej nepriezvučnosti strechy Rw > 50dB, a v neposlednom rade výraznou úsporou vnútorného priestoru.

 

Vlastnosti tepelnej izolácie systémovej skladby SPACE+

Skladba Isover SPACE+ s nadkrokvovým zateplením šikmej strechy izolačnými doskami PUREN PLUS (hr. 140 mm) v kombinácii s minerálnou izoláciou Isover UNIROL PROFI (hr. 160 mm) vkladanou medzi krokvy sa vyznačuje vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami pri minimálnom zásahu do interiéru. Celková hrúbka izolácie je len 30 cm, pričom z interiérovej strany sa vkladá len medzikrokvová izolácia, tým pádom nedochádza ku zmenšeniu obytného priestoru, ako to je pri izolácii umiestnenej pod krokvami. Tepelný odpor skladby Isover SPACE+ je R = 10,40 m2.K/W (požadovaná hodnota podľa normy STN 73 0540 R = 9,90 m2.K/W) pri celkovej hrúbke tepelnej izolácie 30 cm.

Vďaka izolácii umiestnenie na krokvách sú eliminované tepelné mosty v miestach krokiev a v minimálnej miere vznikajú bodové tepelné mosty v mieste kotvenia nadkrokvového systému.

Izolačné dosky PUREN PLUS sú opatrené obojstranným polepom difúzne otvorenou vrstvou z minerálneho vliesu a z hornej strany ešte vrstvou poistnej hydroizolácie s vysokou odolnosťou proti dažďu, pretrhnutiu a so samolepiacim presahom na okraji, dosahujú vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, t. j. stačí malá hrúbka tepelnej izolácie na splnenie normových požiadaviek.

SPACE+

Kotvenie izolačných dosiek sa realizuje systémovými skrutkami cez kontralaty do krokiev. Pred vlhkosťou z interiéru chráni konštrukciu inteligentná klímamembrána Isover VARIO®, ktorá sa v súvislej rovine ukladá na krokvy pod izolačné dosky PIR.

 

Skladba šikmej strechy SPACE +

- Betónová krytina
40 mm Strešné latovanie
60 mm Kontralatovanie
-

Poistná hydroizolácia Isover DACH PREMIUM

120 mm

Teplená izolácia PIR PLUS

200 mm Tepelná izolácia Isover UNIROL PROFI medzi krokvami
- JUTAFOL REFLEX 150 SPECIAL AL.
15 mm

Sádrokartónová doska Rigips

 

Výsledky výpočtov použitých materiálov​

Vonkajšia výpočtová teplota θe:  -13,70 °C
Teplota povrchu konštrukcie θsi:  19,7 °C
Súčiniteľ prechodu tepla U:  0,098 W/(m².K)
Difúzny odpor konštrukcie:  986,612 x 109 m/s 
Tepelný odpor konštrukcie R 10,07 m².K/W
Normalizovaná hodnota Un: 
(Konštrukcia vyhovuje cieľovej hodnote Ur3)
0,1 W/(m².K)
 
Maximálna hodnota Umax:
(Konštrukcia vyhovuje maximálnej hodnote Umax)
0,3 W/(m².K)
 

 

Porovnanie priestorovej úspory rôznych systémov zateplenia

Skladba Isover SPACE+ s nadkrokvovým a medzikrokvovým zateplením šikmej strechy prináša výraznú úsporu vnútorného priestoru v porovnaní so zateplením medzi krokvami a pod krokvami.

Porovnanie priestorovej úspory

 

Ak by sme „ušetrené“ centimetre vyjadrili vo forme úspory vnútorného priestoru, porovnanie medzi jednotlivými spôsobmi zateplenia šikmej strechy by v podkroví pôdorysu 16x10 m vyzeralo takto:

Porovnanie priestorovej úspory

* Kalkulovaná priemerná cena nehnuteľností na bývanie v SR v Q1 2022: je podľa NBS ca 2 510 €/m2 obytnej plochy. Zdroj : www.nbs.sk. Pri priemernej svetlej výške miestnosti 2,5 m to predstavuje 1 004 €/m3.
** Pre skladbu X-tram je možné uvažovať rovnakú úsporu vnútorného priestoru, pričom vnútorný priestor je počítaný od spodnej hrany krokvy.

Priamo úmerne s rastom hrúbky izolácie do šikmej strechy rastie aj spotreba dreva potrebného na vytvorenie konštrukcie, do ktorej izoláciu vkladáme (krokvy + pomocná konštrukcia). Inými slovami, čím má izolácia lepšie tepelnoizolačné vlastnosti, tým menšia hrúbka je potrebná na dosiahnutie požadovanej hodnoty tepelného odporu a tým je aj nižšia celková spotreba dreva v konštrukcii šikmej strechy.

Kľúčové vlastnosti

 • vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
 • vysoká mechanická pevnosť
 • minimálna nasiakavosť
 • nízka objemová hmotnosť – malá hmotnosť
 • jednoduchá manipulácia a spracovanie
 • dlhodobá teplotná odolnosť až do +90 °C
 • pevné spojenie dosiek vďaka systému pero + drážka
 • ideálne pre strechy bez debnenia
 • difúzne otvorená hydroizolačná fólia Difucell so samolepiacim okrajom šírky 8 cm
 • v praxi overená dlhodobá životnosť a spoľahlivá funkčnosť
 • ekologická a hygienická neškodnosť

Zateplenie šikmej strechy, podkrovia

Dokumenty

Vybrať všetko
Katalógy a prospekty
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Katalóg tepelných väzieb II. - strešné konštrukcie
Katalógy
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Isover katalóg šikmých striech

Mohlo by vás zaujímať