Sort by:
8 výsledkov
Image
Systémová skladba SPACE+

Systémová skladba SPACE+

Skladba Isover SPACE+ s nadkrokvovým zateplením šikmej strechy izolačnými doskami PIR PLUS (hr.120 mm) v kombinácii s minerálnou izoláciou Isover UNIROL PROFI (hr. 200 mm) vkladanou medzi krokvy sa vyznačuje vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami pri minimálnom zásahu do interiéru.

Image
ECONOMY

Systémová skladba PROFI

Skladba PROFI predstavuje veľmi dobré riešenie tepelnej izolácie dvojplášťovej šikmej strechy, bez záklopu, so skladanou strešnou krytinou. Pri návrhu odvetranej vzduchovej je nutné zohľadniť triedu tolerancie hrúbky tepelnej izolácie.

Image
X-TRAM

Nadkrokvové zateplenie systémom X-TRAM

Systémové nadkrokvové riešenie Isover X-TRAM spája výhody nadkrokvového riešenia, ktorými sú najmä úspora priestoru v interiéri, minimalizácia tepelných mostov, vyššia spoľahlivosť vzduchotesnej a parotesnej roviny, minimalizácia tvarovo zložitých detailov utesnenia parozábrany.

Image
Isover StepCross

Isover StepCross

Systém Isover StepCross využíva pevnosti EPS trámikov v kombinácií s tepelnou účinnosťou izolácii na báze skleného vlákna. Aplikácia je jednoduchá bez tepelných mostov a s minimálnym zaťažením stropu.