Medzinárodné environmentálne systémy certifikácie stavieb

Nástroje a certifikáty pre hodnotenie stavieb

Medzi najznámejšie certifikáty stavieb patrí:

 americký ​LEED
 ● britský BREEAM
 ● Nnemecký DGNB
 ● Uvádzame aj systém SBToolCz, ktorý je najbližším slovenským podmienkam

Certifikačné systémy budov

Certifikačné systémy budov zaznamenali prudký nárast dopytu, najmä v posledných rokoch aj v súvislosti s ekonomickou krízou. Developeri v nich našli možný marketingový nástroj na odlíšenie a zviditeľnenie svojich projektov. Vysoká náročnosť a prácnosť certifikácie však predurčuje ich použitie predovšetkým pre veľké projekty.

 

Isover porovnanie

 

Porovnanie kriterii

 

BREEAM

Vzhľadom na rozmanitosť výziev, ktoré so sebou prináša udržateľná výstavba, boli vyvinuté nástroje na meranie a vyhodnotenie výsledkov úspešnosti stavieb. Jedným z takýchto nástrojov je britský certifikačný systém BREEAM – BRE Environmental Assessment Method.

Britský certifikačný systém BREEAM

 

 

BREEAM

 

 

Prvý holistický certifikačný systém vznikol v roku 1990 v Spojenom kráľovstve s názvom BREEAM – BRE Environmental Assessment Method v spoločnosti BRE – Building Research Establishment. Je vyvinutý ako pomôcka pre architektov a projektantov na navrhovanie a zmiernenie dosahu ich projektov na životné prostredie.

V súčasnosti sú k dispozícii verzie certifikátu pre administratívne budovy, priemysel, školy, budovy štátnej správy a súdnictva, väzenia, polyfunkčné budovy, nemocnice, bytové domy.

Hodnotiace kategórie a ich váha podľa certifikátu BREEAM

Management Manažment projektu 12%
Health and Well-being Zdravie a komfort 15%
Energy Energia 19%
Transport Doprava 8%
Water Voda 6%
Material Materiál 12,5%
Waste Odpad 7,15%
Pollution Znečistenie 12%
Land consumption Záber pôdy 10%

 

V súčasnosti bolo hodnotených týmto systémom približne 250 000 budov v Spojenom kráľovstve hlavne vďaka zákonom nariadenej povinnej certifikácii od mája 2008. Mimo Spojeného kráľovstva je certifikovaných približne 200 budov. Na Slovensku je v súčasnosti certifikovaných 6 projektov (stav marec 2013, pozri: www.greenbooklive.com).

 

Certified 30 bodov
Good 45 bodov
Very good 55 bodov
Excellent 70 bodov
Outstanding 85 až 100 bodov

LEED – Leadership in Energy & Environmental Design

Rozmanité výzvy, ktoré so sebou prináša udržateľná výstavba je potrebné merať a výsledky vyhodnocovať. Za týmto účelom boli vyvinuté viaceré nástroje, ktoré zohľadnením váhy nastavených kritérii prinášajú výsledky pre hodnotenie úspešnosti stavieb v enviromenálnom ponímaní. Jedným z takýchto nástrojov je aj americký certifikačný systém LEED - Leadership in Energy & Environmental design.

Americký certifikačný systém LEED
Leadership in Energy & Environmental design

 

LEED

 

Druhým asi najviac rozšíreným systémom je systém LEED - Leadership in Energy & Environmental design. Je to hodnotiaci systém vytvorený asociáciou Green Building Council v USA založenou v roku 1993. GBC US združuje vyše 20 000 členov, medzi ktorými sú akademici, architekti, projektanti, realizačné firmy, výrobcovia materiálov a komponentov, developerské spoločnosti. Ich cieľom je transformovať spôsob, akým sú navrhované, stavané a prevádzkované budovy a mestá, tak vytvárať zdravšie a príjemnejšie prostredie a súčasne zvýšiť kvalitu života.

LEED je dobrovoľný certifikačný systém, ktorým je vo svete certifikovaných vyše 173 000 projektov. Na Slovensku je v súčasnosti certifikovaný 1 projekt (stav marec 2013 – LEED Project directory).

Verzie LEED

 LEED v3 (2009) - platné do 31.10.2016, lehota 5 rokov na dokončenie projektu
 ● LEED v4 - platné od 1.11.2016, nové projekty registrované od tohto dátumu musia byť len vo verzii V4

Medzinárodné verzie certifikátu LEED

 New Construction (NC) – nová výstavba, alebo významná rekonštrukcia
 ● VCore and Shell (CS) – špekulatívny development (hrubá stavba) /span>
 ● Commercial Interiors (CI) – iba fit-outy
 ● Existing Building: Operation and Maintenance (EB:O+M) – zmena prevádzky budovy

Kategórie hodnotenia LEED V4

Sustainable sites Ekológia miesta 10%
Water Efficiency    Hospodárenie s vodou 11%
Energy efficiency and atmosphere Energia a atmosféra 33%
Materials and Resources Materiály a zdroje 13%
Indoor Environmental Quality Kvalita vnútorného prostredia 16%
Innovation in Design Inovácia 6%
Regional priority Regionálne priority 4%
Interactive process Interaktívny proces 1%

 

 

LEED V4

 

Certified 40 – 49 bodov
Silver 50 – 59 bodov
Gold 60 – 79 bodov
Platinum 80 – 110 bodov

 

Stupne certifikácie LEED

LEED certification

 

DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

Za účelom merania a vyhodnocovania enviromentality budov boli vyvinuté viaceré nástroje, ktoré zohľadnením váhy nastavených kritérii prinášajú výsledky pre hodnotenie úspešnosti stavieb. Jedným z takýchto nástrojov je - v súčasnosti najkomplexnejší, nemecký hodnotiaci systémom DGNB.

Nemecký certifikačný systém DGNB pre hodnotenie enviromentality budovy

 

DGNB

 

 

V súčasnosti najkomplexnejším hodnotiacim systémom je DGNB. Nehodnotí len jednotlivé kritériá, ale systém budovy ako celok. Environmentálne hľadisko udržateľnosti, sociálne hľadisko udržateľnosti, ekonomické hľadisko udržateľnosti. Preto je nazývaný certifikačným systémom tretej generácie – Blue buildings (modrá budova). (Napríklad nová flotila automobilky Volkswagen, ktorá je charakteristická úspornosťou, sa nazýva Bluemotion.)

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen vznikla v roku 2007 v spolupráci s nemeckým ministerstvom pre dopravu, výstavbu a územný rozvoj. Ich cieľom bolo vytvoriť prostredie, ktoré je ekologicky prijateľné, šetrné k zdrojom za ekonomicky prijateľných podmienok a vytvára zdravú a komfortnú mikroklímu pre užívateľov. Nemecký certifikačný systém vychádza vo všetkých oblastiach so zreteľom na normy, zákony a smernice Európskej únie. (Ebert 2010)

Hodnotiace kategórie a ich váha podľa certifikátu DGNB

Ecological Quality 22,5%
Economical Quality 22,5%
Social and Cultural Quality 22,5%
Technical Quality 22,5%
Process Quality     -
Site Quality     10%

 

Stupnica hodnotenia na získanie úrovne certifikátu DGNB

DGNB

 

Tabuľka percentuálnych hodnotení na získanie úrovne, DGNB 2013, zdroj: [online 26.3.2013]

SBToolCz Sustainable Building Tool

Vzhľadom na rozmanitosť výziev, ktoré so sebou prináša udržateľná výstavba, boli vyvinuté viaceré nástroje, ktoré zohľadnením váhy nastavených kritérii prinášajú výsledky pre hodnotenie úspešnosti stavieb. Jedným z takýchto nástrojov je aj systém SBToolCz.

Certifikačný systém SBToolCz pre hodnotenie enviromentality budov

SBtoolCZ

 

Podmienkam na Slovensku je najbližší systém SBToolCz. Pôvodný názov systému bol GreenBuilding-Tool – GBTool. Naproti tomu SBTool zohľadňuje sociálne, ekonomické, mestotvorné hľadiská a oblasti projekčnej prípravy. SBTool – bol tvorený a vznikal zo zámeru vytvorenia jednotného globálneho hodnotiaceho systému s národnými úpravami na miestne normy a klimatické danosti. Pri tvorbe sa zúčastnili: univerzity, občianske združenia, výskumné ústavy, zástupcovia stavebného priemyslu atď. V súčasnosti má systém rôzne mutácie v Rakúsku – TQB (2010), Španielsku – VERDE, Taliansku – Protocollo Itaca, Portugalsku – SBToolPT, Českej republike – SBToolCZ (2010).

Hodnotiace kategórie a ich váha podľa certifikátu SBToolCz

 Ekonomika a manažment: redukcia nákladov životného cyklu, facility manažment, odpadové hospodárstvo
 ● Sociálne kritériá: pohoda v interiéri, vnútorná klíma, užívateľský komfort, zdravotná neškodnosť
 ● Environmentálne kritériá: ochrana ŽP, energia, emisie, materiály, pôda, voda
 ● Lokalita: kvalita lokality, dostupnosť služieb, doprava

SBToolCZ

Certifikácia

Certifikovaná budova 0 až 40 % bodov
Bronzový certifikát kvality 40 – 60 % bodov
Strieborný certifikát kvality 60 – 80 % bodov
Zlatý certifikát kvality nad 80 % bodov