Ako zabrániť hluku pri podlahách?

Odporúčame vyberať z izolácii so sklených a kamenných vlákien, v prípade krokového útlmu podláh sú vhodné aj špeciálne elastifikované podlahové polystyrény.