Služby a servis

Služby a servis

Služby a servis

Kladačské plány, školenia montážnych a realizačných firiem.

Kladačské plány

V prípade potreby vám ochotne spracujeme návrh spádovania a pripravíme konkrétny kladačský plán na vytvorenie funkčného spádovania plochej strechy.

 

Potrebné podklady:

   pôdorys strechy s okótovanou polohou odvodňovacích vpustí
   ● výška atiky
   ● Návrh spádovania a príprava kladačského plánu pre ploché strechy
   ● minimálna a maximálna hrúbka vrstvy tepelnej izolácie
   ● minimálny požadovaný spád strechy
   ● doplňujúce údaje (predpokladaný termín realizácie, kontaktné údaje, typ hydroizolácie, typ projektovaných materiálov a pod.)

  Služba je poskytovaná v rámci servisu a služieb Isover a je spoplatnená podľa aktuálneho platného cenníka tepelných izolácií a príslušenstva Isover.

  Podklady je potrebné zaslať na adresu:
  ✉️ strechy@isover.sk
  📞  0911 250 674

  Poradenstvo Environmentálne hodnotenie budov

  V rámci služby vám naši kvalifikovaní poradcovia ochotne poskytnú odborné poradenstvo a zodpovedajú vaše otázky ohľadom návrhu projektu, konštrukčného riešenia rôznych detailov, použitia vhodných materiálov aby vaša stavba dosahovala čo najlepšie hodnotenie v rôznych certifikačných systémoch, ako sú LEED a BREEAM. Služba je poskytovaná bezplatne v rámci servisu a služieb Isover.

  Školenia realizačných firiem
  na montáž protipožiarnych VZT systémov

  Realizačným a montážnym firmám ponúkame v rámci servisu a služieb možnosť odborného školenia na prácu s protipožiarnymi systémami vzduchotechnického potrubia ISOVER U PROTECT a ORSTECH LSP PYRO. Školenie pozostáva z teoretickej a praktickej časti a každý absolvent školenia dostane Certifikát o zaškolení. Služba je poskytovaná bezplatne v rámci servisu a služieb Isover.

  Spoločné rozvozy Isover & Rigips

  Ponúkame jedinečnú službu kombinovaných dodávok materiálov Isover a Rigips. Viac informácií o službe vám ochotne poskytnú naši regionálni obchodní zástupcovia.

  Kombinované dodávky fasád

  Ako jediný výrobca tepelných izolácií ponúkame možnosť kombinovaných dodávok izolačných materiálov používaných na kontaktné zateplenie fasád (EPS, minerálne fasádne izolačné dosky Isover TF PROFI, dosky z extrudovaného polystyrénu Styrodur® C, EPS Soklové dosky, Isover EPS PERIMETER). Pre viac informácií o službe kontaktujte príslušného regionálneho zástupcu.