​Je nutné pri odvetranej fasáde používať poistnú hydroizoláciu?

Poistné hydroizolácie prispievajú ku správnemu fungovaniu odvetranej fasády, avšak aj keď ich aplikáciu odporúčame, ich použitie, až na špeciálne prípady nie je nutné.