Izolácia podlahy povaly - nepochôdzna varianta

Izolácia podlahy povaly - nepochôdzna varianta
1
tepelná izolácia Isover DOMO PLUS s ochranným povrchom [200-400 mm]
2
parozábrana Isover VARIO® KM Duplex UV
3
pôvodný strop (napr. trámy so záklopom, povalové tehly vo škvare) [120-200 mm]

1 tepelná izolácia Isover DOMO PLUS s ochranným povrchom [200-400 mm]

2 parozábrana Isover VARIO® KM Duplex UV

3 pôvodný strop (napr. trámy so záklopom, povalové tehly vo škvare) [120-200 mm]