Aké je riešenie skladby zateplenej pochôdznej plochej strechy?

V prípade, že je potrebné realizovať zateplenie pochôdznej plochej strechy, volí sa  tzv. obrátená skladba strechy, kde je tepelná izolácia nad hydroizolačnou vrstvou. V tomto prípade sú na tepelnú izoláciu kladené špeciálne nároky na pevnosť a nasiakavosť, preto je ideálnym izolantom pri tomto riešení extrudovaný polystyrén STYRODUR C.