Akú izoláciu použiť pri požiadavke na zvýšenú požiarnu odolnosť?

V tomto prípade odporúčame použitie izolácií zo sklenej a kamennej vlny, pri vyšších nárokoch na požiarnu odolnosť najmä izolanty z kamennej vlny s vyššou objemovou hmotnosťou. V niektorých prípadoch je možné použitie kombinácie polystyrénu a kamennej vlny, napr. v prípade plochých striech s požiadavkou na 30min. odolnosť ISOVER SG COMBI ROOF 30M, v prípade fasád ISOVER TWINNER.