Akej maximálnej teplote Styrodur odolá?

Hraničná teplota použitia štandardných produktov STYRODUR C  je do 75oC.