Kalkulačné programy pre architektov a projektantov

Isover Fragment - návrh stavebných konštrukcií

 

Isover Fragment

 

Isover Fragment je voľne dostupný softwear, je možné ho používať po prihlásení sa do cloudu. Pre správne zobrazovanie výsledkov a tlač odporúčame používať internetový prehliadač Google Chrome.

Program Isover Fragment v maximálnej miere šetrí čas a napomáha pri zodpovednom návrhu stavebných konštrukcií. Slúži na výpočet základných tepelnotechnických vlastností fragmentov obalového plášťa budov (stena, strop, podlaha...) pri jednorozmernom vedení tepla (bez vplyvu tepelného mosta) ako:

 súčiniteľa prechodu tepla U (predtým k-hodnota) [W/(m2.K)]
 ● výpočet tepelného odporu R [m2.K/W]
 ● teploty vnútorného povrchu pri jednorozmernom vedení tepla
 ● priebehu teploty vo vnútri konštrukcie
 ● priebehu čiastočného tlaku vodnej pary
 ● zistenie kondenzácie vodnej pary vo vnútri konštrukcie
 ● bilancii skondenzovanej a vyparenej vlhkosti vnútri konštrukcie
 ● teplotný útlm a fázový posun teplotného kmitu
 ● výpočet bilancie vlhkosti mesačnou metódou

Isover Fragment
aktualizovaná kalkulačka na výpočet tepelného odporu

Výpočty programu Isover Fragment vychádzajú z normy STN 730540 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcii a budov. Súčasťou programu Isover Fragment je priebežne aktualizovaná databáza s vlastnosťami materiálov podľa STN 730540. Databáza obsahuje viac ako 1200 položiek. Vlastnosti jednotlivých materiálov sú zadávané na základe certifikátov a podkladov od výrobcov tepelnoizolačných a iných materiálov používaných pri novostavbách i rekonštrukciách.

Program je voľne šíriteľný a pravidelne aktualizovaný na základe ohlasov projektantov a architektov.

Ako postupovať pri sťahovaní programu Isover Fragment V5?

Isover Fragment

Súbor stiahnite do svojho počítača.
Aktuálnu verziu na stiahnutie nájdete na “i“ info – Zip and Download fragment5.zip.

Súbor je "zbalený" vo formáte rar - po stiahnutí je potrebné ho "rozpakovať".

Potom postupujte zložkami nasledovne Fragment5 → html → fragment5 (súbor vo formáte xhtml, po jeho otvorení sa spustí inštalácia)

Isover Fragment

Zaregistrujte, resp. prihláste sa do CLOUD-u (prihlásenie užívateľa bliká).

IsoCal® - Výpočtový program
pre návrh technických izolácií

IsoCal® je výpočtový program, ktorý uľahčí v každodennej praxi výpočty tepelných strát v odbore priemyselných zariadení (izolácie potrubia, vzduchovodov, zásobníkov, dymovodov, elektrárenských komponentov, a pod.).

Čo program IsoCal® ponúka?

 Databázu technických izolačných produktov Isover, povrchových úprav, doplnkového vybavenia a typov tekutín.
 ● Využitie pre všeobecných výpočtov pre akýkoľvek typ izolácie.
 ● Prehľadnú pomôcku a príručku so vzorovými príkladmi výpočtov.
 ● Kvalita presklenia z hľadiska tepelných strát a solárnych ziskov.

Aké typy výpočtových modulov program obsahuje?

 1. Výpočet tepelných strát - potrubia, kruhové vzduchovody, obdĺžnikové vzduchovody a plochy; 3 výpočtové prístupy: daná hrúbka izolácie, najvyššia povrchová teplota alebo najvyššia dovolená tepelná strata. Posúdenie navrhnutej hrúbky izolácie podľa vyhlášky 193/2007 Zb.
 2. Teplotné zmeny v potrubí - 1 až 20 úsekov.
 3. Izolácia proti vonkajšej kondenzácii - výpočet požadovanej hrúbky izolácie potrubia alebo plochy na prevenciu vonkajšej kondenzácie.
 4. Izolácia proti vnútornej kondenzácii - výpočet požadovanej hrúbky izolácie potrubia alebo plochy na prevenciu vnútornej kondenzácie.
 5. Protimrazová ochrana - výpočet doby do zamrznutia vodovodu bez odberu v prostredí s okolitou teplotou pod nulou, požadovaný výkon vykurovacej špirály pre prevenciu zamrznutia.

 5. Protimrazová ochrana - výpočet doby do zamrznutia vodovodu bez odberu v prostredí s okolitou teplotou pod nulou, požadovaný výkon vykurovacej špirály pre prevenciu zamrznutia.
 6. Útlum hluku - výpočet útlumu hluku ve vzduchovodech při použití zvukově pohltivé izolace.
 7. Ekonomika izolácie - výpočet ekonomickej hrúbky izolácie, prípadne návrh najekonomickejšej izolácie viacerých typov.
 8. Teplota v nádrži - výpočty teplotných zmien média akumulovaného v nádrži.

Ako získať program ​IsoCal®
pre výpočet tepelnej straty technickej izolácie?

Informácie o programe

Prečítajte si užitočné informácie o programe.

Stiahnuť manuál

Vyplňte formulár

Vyplňte formulár (pri vyplňovaní mena používateľa a názvu spoločnosti je potrebné byť starostlivý, pretože sa tieto údaje budú zobrazovať v záhlaví každej stránky výslednej listiny).

Vyplňte formulár

Po odoslaní údajov budete mať možnosť si zadarmo IsoCal® stiahnuť a nainštalovať si ho na Váš počítač.

Budete zaregistrovaný do databázy používateľov Saint- Gobain Construction Products CZ a.s., dostanete heslo k programu a príručku so vzorovými príkladmi v pdf formáte. Bez hesla je po inštalácii programu, väčšina vstupných hodnôt zablokované. Vďaka registrácii budete vždy informovaní o novinkách týkajúcich sa návrhu technických izolácií, pravidelne budú posielané nové materiálové databázy, alebo nové vylepšené verzie programu IsoCal®.

Registračný formulár

Zameranie firmy
Adresa