Môžu byť izolačné pásy rezané v pozdĺžnom smere?

Nie, izolačné pásy nebudú držať medzi krokvami. Pri osádzaní medzi krokvy pôsobia ako pružina, je to vďaka pozdĺžnej orietácií vlákien v smere rolovania balíkov. Izoláciu odporúčame rezať priečne ku smeru rolovania a pridať 1 až 2 cm ku vzdialenosti nameranej medzi krokvami. Týmto spôsobom nevzniká skoro žiadny odpad a je možné zabudovať taktiež odrezky izolácie.