Aké je správne riešenie protipožiarnej priečky ?

Všetky izolácie zo sklenej vlny a kamennej vlny odolávajú teplotám do 200oC.  V každom prípade, pokiaľ je potrebné zvýšiť požiarnu odolnosť sádrokartónovej priečky odporúčame použitie izolácie z kamennej vlny, ktorá odoláva omnoho vyšším teplotám. Požiarna odolnosť priečky rastie s hrúbkou použitej izolácie a s jej objemovou hmotnosťou.