Akú izoláciu použiť pri zaťažení podlahy, strechy?

V podlahách je možné použitie expandovaného polystyrénu alebo minerálnej vlny (tvrdenej). Pri väčšom plánovanom zaťažení je vhodnejší expandovaný polystyrén (ISOVER EPS 100S, ISOVER EPS 150S a ISOVER EPS 200S), pre extrémne zaťaženie odporúčame použitie extrudovaného polystyrénu STYROUR C.