Zber odrezkov polystyrénu

Zber odrezkov polystyrénu EPS

Zber EPS

 

 

Spoločnosť Isover prichádza s novou ekologickou službou - Zber odrezkov polystyrénu EPS. Táto služba je poskytovaná pre všetkých zákazníkov, ktorí kúpili polystyrén na zateplenie domu a nevedia, čo so zvyšnými odrezkami. Cieľom zberu je ušetriť vaše náklady na likvidáciu odrezkov a zároveň odľahčiť životné prostredie.

Zber EPS odrezkov je novou ekologickou aktivitou spoločnosti Isover, ktorá sa usiluje o zvýšenie úrovne environmentálnych ukazovateľov svojich prevádzok, a to i v prípade, že to nevyžaduje zákon. My odrezky polystyrénu následne zrecyklujeme a spracujeme.

Odpad EPS delíme:

 na odpad v stavebníctve (zatepľovanie, odrezky)
 ● odpad z obalov (obalov z elektrospotrebičov, iné)

Označenie pre recykláciu odpadov z EPS je R3-R13, čo znamená opätovné spracovanie EPS odpadu vo výrobnom závode.

Recyklácia polystyrénu - ako funguje služba zber odrezkov?

 Zákazník si kúpi fasádny polystyrén značky Isover na zateplenie domu.
 ● U distribútorov Isover dostane priehľadné vrecia na odrezky polystyrénu alebo si ho zakúpi.
 ● Zateplí, čo potrebuje a od začiatku realizácie odkladá nepoužiteľné čisté odrezky do vriec, ktoré následne zalepí a po vzájomnej dohode odvezieme.
 ● Vy nemusíte nikam chodiť a ušetríte za likvidáciu odpadu.
 ● My polystyrénové odrezky opätovne spracujeme a tým aktívne chránime životné prostredie.

Kde odovzdať odrezky polystyrénu:

 odovzdáte v zbernom dvore za malý poplatok /s mnohými spolupracujeme, vieme vám odporučiť najbližší zberný dvor v mieste vášho bydliska
 ● odovzdáte bezplatne priamo do výrobného závodu v Trnave alebo na našich skladoch v Ružomberku a Prešove
 ● zabezpečíme vám odvoz z vašej stavby nad 3 m3 EPS odpadu zdarma ak ste zakúpili polystyrén značky Isover

Podmienkou je odovzdať čistý EPS odpad, ktorý sa dá opäť použiť na výrobu EPS dosiek v stavebnom priemysle.

Stačí ak vyplníte formulár zberu EPS odrezkov.
Zvolíte o aký typ odpadu ide.

slovenský výrobok

 

Produkt Isover EPS vyrobený v závode Trnava ako 100% recyklovateľný slovenský výrobok, čo potvrdzujeme aj spätným odberom nespotrebovaného výrobku od svojich zákazníkov na opätovnú recykláciu. Recyklovaný materiál tvorí cca 15% vstupných surovín, čím spúšťame aktivitu zdrojovej efektívnosti v rámci obehového hospodárstva.