Izolácia ťažkej a ľahkej plávajúcej podlahy

Pre správne fungovanie izolácie v podlahe je nutné najskôr určiť úžitkové zaťaženie, ktoré bude na izolácie pôsobiť (podľa druhu prevádzky). To bude ďalej určovať rámec použitia jednotlivých podlahových výrobkov z minerálnej izolácie alebo niektorého z penových polystyrénov. Pokladanie izolácie sa rozlišuje podľa úžitkového zaťaženia na ľahké a ťažké plávajúce podlahy.

Izolácia podlahy

 

Postup izolácie ťažkej plávajúcej podlahy

Oddelenie pevnej roznášacej vrstvy podlahy od ostatných konštrukcií a stien
Izolácia ťažkej a ľahkej plávajúcej podlahy

Pre správnu funkciu akustickej plávajúcej podlahy je nutné pružné oddelenie pevnej roznášacej vrstvy od ostatných konštrukcií, najmä stien. Po obvode miestnosti sa pokladajú podlahové pásky Isover N/PP, a tepelná izolácia Isover T-N, Isover N. Delenie pevnej a roznášacej vrstvy platí pre ťažké i ľahké plávajúce podlahy.

​Pokladanie izolácie

Izolácia ťažkej a ľahkej plávajúcej podlahy

 

 

 

 

 

Začíname zvyčajne celou doskou v rohu miestnosti, dosky kladieme na doraz k sebe.

 

Izolácia ťažkej a ľahkej plávajúcej podlahy

 

 

 

 

 

Prípadné úpravy rozmerov dosiek vykonávame nožom na rezanie minerálnej izolácie.

 

Pokladanie hydroizolácie pred pokladaním plávajúcej vrstvy
Izolácia ťažkej a ľahkej plávajúcej podlahy

Na izolačnú vrstvu sa kladie poistná hydroizolácia (obvykle PE fólie s presahom 15 cm), zabraňujúca vnikanie vlhkosti do izolačnej vrstvy a zatekanie zmesi medzi dosky akustickej izolácie hr. 0,15 mm. Je dôležité separovať fólie aj bočné pásiky.

Nanesenie poteru
Izolácia ťažkej a ľahkej plávajúcej podlahy

Pripravený podklad vystužíme betónovou mazaninou, alebo anhydritovým poterom (betón triedy C16 / 20 s kari sieťou W4 150/150 mm (hr. 50 mm), alebo W4 200/200 (hr. 60+ mm).

Postup izolácie ľahkej plávajúcej podlahy

Izolácia ťažkej a ľahkej plávajúcej podlahy

Po zatvrdnutí roznášacej dosky sa odrežú prečnievajúce časti izolačného pásika a fólie na hornú úroveň roznášacej dosky. Tým vznikne podklad pre vykonanie nášľapnej vrstvy (koberce, PVC, keramická dlažba, parkety, a pod.).

Pokladanie dosiek pre izoláciu podlahy
Izolácia ťažkej a ľahkej plávajúcej podlahy

Rovnako ako u ťažkej plávajúcej podlahy sa aj montáž ľahkej plávajúcej podlahy začína podlahovým pásikom po obvode a pokračuje sa pokladanim dosiek minerálnej izolácie Isover T-P.


Na ľahkú plávajúcu podlahu väčšinou nie je nutné používať separačnú PE fóliu, pretože pokračujeme suchým procesom. Sú vhodné aj pre rekonštrukcie. Postup pre vytvorenie ľahkej plávajúcej podlahy teda vynecháva body 3 a 4 z postupu pre vytvorenie ťažkej plávajúcej podlahy. Ľahká plávajúca podlaha je preto vhodná aj pre rekonštrukcie, kde by doprava či príprava betónu znamenala komplikácie s bežnou prevádzkou domu.

domecek

 

Profesionálna kalkulácia zadarmo.
Spočítame vám materiál na izoláciu strechy.

poradenstvo@isover.sk
0800 139 139

 

Dopýtať kalkuláciu