Zateplenie sokla a suterénu

Nezateplený sokel má v dôsledku unikaniu tepla výrazne vyššiu teplotu ako zateplená stena. Takýmto spôsobom sa nedajú dosiahnuť významné úspory za vykurovanie a navyše hrozí kondenzácia na vnútornom chladnom povrchu. Pre zateplenie sokla, rovnako ako pri zateplení steny je nevyhnutné použiť technologický postup konkrétneho zatepľovacieho systému.

Zateplenie sokla a suterénu

 

Príprava podkladu pred zateplením sokla
Zateplenie sokla a suterénu

Rovnako ako pre ETICS musí byť podklad pre soklové izolácie vyzretý, bez prachu, mastnoty, výkvetov, pľuzgierov a odlupujúcich sa miest, biotického napadnutia a aktívnych trhlín. Odporúča sa napríklad umytie tlakovou vodou. Zatepľovací systém nenahrádza hydroizoláciu ani sanačný systém, však napríklad výrazne znižuje množstvo skondenzovanej vlhkosti v konštrukcii. Podklad sa následne pre zvýšenie súdržnosti penetruje na to určeným prípravkom.

Lepenie izolačných dosiek
Zateplenie sokla a suterénu

V prípade lepenia na silikátové podklady (tehly, betón a pod.) sa používajú bežné lepidlá pre kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS). V miestach obkladov keramickými páskami sa odporúča plochu lepidla zvýšiť zo 40% na 60% povrchu dosky, alebo lepiť celoplošne. V prípade lepenia na asfaltovej hydroizolácii sa používajú PUR peny určené na lepenie tepelných izolácií, alebo bezrozpúšťadlová asfaltová lepidla.

Kotvenie hmoždinkami
Zateplenie sokla a suterénu

Po nalepení Isover EPS SOKLOVÁ DOSKA a primeranom zatvrdnutí lepidla sa v nadzemnej časti vykonáva kotvenie hmoždinkami. Soklová časť sa kotví len v miestach, kde hmoždinka nemôže poškodiť hydroizoláciu. Kotví sa v počte cca 4-6 ks / m2. Pri aplikácii sokla s keramickým obkladom sa často používajú výkonné skrutkovacie hmoždinky s oceľovým tŕňom aplikovaným až cez výstužnú sieťovinu podľa konkrétneho technologického postupu.

Lepenie izolačných dosiek pre zateplenie v oblasti suterénu
Zateplenie sokla a suterénu

Zateplepenie na suterénovej stene sa vykonáva izolačnými doskami STYRODUR 3000 CS, STYRODUR 4000 CS, STYRODUR 5000 CS, ide o kotvenie Styroduru lepením, ktoré je dočasné "montážne lepenie", ktoré dosky podrží na mieste, kým sa nezasype stavebná jama. Tepelnoizolačné dosky musia byť v spodnej časti pevne založené, napr. na základový výstupok. Lepením musí byť zabezpečené, že pri sadaní zásypovej pôdy nevzniknú v izolácii šmykové pnutia. Pre celoplošné lepenie sa používajú napr. lepidlá na báze asfaltu, alebo na asfaltovo-cementovej báze neobsahujúce rozpúšťadlá.

Základná (výstužná) vrstva pre zateplenie sokla
Zateplenie sokla a suterénu

Základná vrstva sa v podstate nelíši od zatepľovacieho systému stien. V miestach s vysokou prevádzkou (okolo chodníkov, ihrísk a pod.), s rizikom prerazenia systému je vhodné výstužnú vrstvu zdvojiť, alebo použiť zosilnenú tzv. pancierovú perlinku. Základná vrstva sa zaťahuje min. 300 mm pod úroveň terénu, aby boli izolačné dosky dostatočne chránené proti mechanickému poškodeniu a napr. hlodavcom.

Pohľadová vrstva odvetranej fasády
Vytvorenie odvetraných fasádnych systémov

V súčasnej dobe je na slovenskom trhu veľké množstvo materiálov a výrobkov. Od štandardných vláknocementových dosiek je možné použiť drevené obklady, tenké kamenné dosky, plech, alebo niektoré "nové" materiály ako je drevoplast a pod.

domecek

 

Profesionálna kalkulácia zadarmo.
Spočítame vám materiál na izoláciu strechy.

poradenstvo@isover.sk
0800 139 139

 

Dopýtať kalkuláciu