Minimálna hrúbka izolácie by mala byť rovnaká, aká je medzera medzi tzv. rebrami. Vypracovanie návrhu spádovania a spracovanie kladačského plánu patrí medzi štandardne poskytované služby.
Späť na najčastejšie otázky