Technické izolácie

Orstech 65

Ekologická a hygienická nezávadnosť
Jednoduchá manipulácia a spracovanie
Odolnosť voči vlhkosti
Vysoká protipožiarna odolnosť
Izolačná doska ORSTECH 65 má univerzálne použitie s výnimkou inštalácie v miestach s mimoriadnym mechanickým namáhaním. Doska je vhodná najmä na izoláciu VZT potrubí a VZT technologických zariadení.
Čítať viac
Skryť

Na vyžiadanie môže byť vyrobená s povrchovou úpravou s polepom hliníkovou fóliou (označenie ORSTECH 65H) resp. netkanou textíliou (označenie ORSTECH 65NT). Dosku je nevyhnutné v konštrukcii chrániť pred vlhkom a prípadným mechanickým poškodením vhodným spôsobom.
Pre vonkajšie použitie je potrebné oplechovanie. Najvyššia prevádzková teplota v zmysle normy STN EN 14706 je 620 °C. Hrúbka izolácie musí byť navrhnutá tak, aby max. teplota na strane hliníkovej fólie nepresiahla 100 °C. V časti izolácie, ktorá je vystavená teplotám vyšším ako 150 °C dochádza jednorázovo k uvoľňovaniu spojiva. Pri kombinácii zaťaženia vysokou teplotou a vibráciami, výrobca odporúča použiť rohože na pletive ORSTECH DP. Zatriedenie izolačného materiálu: Izolácia prevádzkových zariadení (podľa AGI Q 132: 10.08.01.62.07).

Izolačná doska ORSTECH 65H je súčasťou certifikovaného protipožiarneho systému VZT potrubia ORSTECH PROTECT (EI 60S podľa STN EN 1366-1), detaily sú uvedené v systémovom technickom liste.

Kľúčové vlastnosti

  • veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti
  • požiarna ochrana – nehorľavý materiál
  • vysoká teplotná odolnosť (možnosť použitia až do prevádzkovej teploty 620°C)
  • veľmi dobrá pohltivosť zvuku (vysoký súčiniteľ zvukovej pohltivosti)
  • AS kvalita – vhodné na izoláciu nerezových povrchov
  • vynikajúca spracovateľnosť – výrobok sa dá jednoducho rezať ostrým nožom
  • ekologická a hygienická nezávadnosť
  • vodoodpudivosť – izolačné materiály Isover sú hydrofobizované
  • dlhá životnosť

Varianty produktov

Articles information
Názov Hrúbka (mm) Dĺžka x šírka (mm) Množstvo v jednom balení (m2) Množstvo na palete (m2)
NázovOrstech 65 40 Hrúbka (mm)40 Dĺžka x šírka (mm)1000x500 Množstvo v jednom balení (m2)6 Množstvo na palete (m2)60
NázovOrstech 65 50 Hrúbka (mm)50 Dĺžka x šírka (mm)1000x500 Množstvo v jednom balení (m2)5 Množstvo na palete (m2)50
NázovOrstech 65 60 Hrúbka (mm)60 Dĺžka x šírka (mm)1000x500 Množstvo v jednom balení (m2)4 Množstvo na palete (m2)40
NázovOrstech 65 80 Hrúbka (mm)80 Dĺžka x šírka (mm)1000x500 Množstvo v jednom balení (m2)3 Množstvo na palete (m2)30
NázovOrstech 65 100 Hrúbka (mm)100 Dĺžka x šírka (mm)1000x500 Množstvo v jednom balení (m2)2,5 Množstvo na palete (m2)25

Dokumenty

Vybrať všetko
Cenník produktov
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Isover Cenník technické izolácie
Vyhlásenie o parametroch
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Orstech 65 Vyhlásenie o parametroch
Technické (produktové) listy
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Orstech 65 Technický list
Brožúry, letáky (ostatné)
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Isover Pre technické izolácie

Mohlo by vás zaujímať