Zateplenie stropu podkrovia

Zateplenie stropu podkrovia

 

Na udržanie tepelnej pohody v našich zemepisných šírkach je nutné budovy vykurovať. Je iba na vás, ako s týmto teplom budete hospodáriť – či ho budete šetriť vo vnútri budovy alebo ho necháte uniknúť a budete kupovať stále nové a nové teplo. Vďaka izolačným materiálom Isover o ekonomickom prínose zateplenia nemusíte pochybovať.

Dôvody na zateplenie domu v podkroví

 

Pred realizáciou zateplenia domu je nutné starostlivo zvážiť ekonomický prínos tohto kroku, keďže zateplenie stropu povaly veľmi úzko súvisí aj so zateplením ostatných obalových konštrukcií. Je logické, že ak je starý dom z tehál plných pálených s hrúbkou muriva 450 mm bez dodatočného zateplenia (čo zodpovedá cca 15 mm minerálna izolácia Isover), je nutné zaizolovať nielen strop ale aj fasádu. Celkový prínos 240 mm minerálnej izolácie na strope by bol veľmi znehodnotený v porovnaní s 450 mm muriva z plných pálených tehál pôvodnej fasády (15 mm izolácia). Na fasádu by v tomto prípade mala byť použitá aj minerálna izolácia a to s hrúbkou 160 mm (napríklad izolácia Isover NF 333).

Použitie parozábrany - Zateplenie stropu

Zateplenie stropu parozábranou prináša aj úskalia. V prípade, že stropný priestor dodatočne zateplíme, je nutné mať v konštrukcii parotesnú zábranu. Tá sa umiestňuje čo najbližšie k vykurovanému priestoru a to buď do podhľadu (pod budúcim zatepleným stropom - ak to možno) či priamo pod minerálnu izoláciu kladenú na strop.

Pri stavbách s železobetónovou stropnou konštrukciou, ktorá nevykazuje vady či praskliny, možno často konštatovať, že táto konštrukcia je sama o sebe do istej miery parotesná. V prípade že konštrukcia parotesnú funkciu plní, je použitie ďalšej parozábrany zbytočné (do akej miery je pôvodná konštrukcia parotesná možno zistiť pomocou Blower door testu). V ostatných prípadoch (trámové stropy, stropy vykazujúce praskliny a poruchy atď.) je ale parozábrana nutná vždy. V týchto prípadoch možno ako parozábranu na strop použiť napríklad parobrzdu Isover Vario® KM Duplex UV, ktorá okrem parotesnej funkcie ponúka aj ďalšie významné výhody.

Isover Vario® KM Duplex UV
Isover Vario® MultiTape SL+
Isover Vario® KB1
ISOVER Vario DoubleFit+

Prečo zatepľovať strop?

V posledných rokoch sa aj pôvodne nevyužívané podkrovné priestory menia v priestory bytové. Zateplenie stopu a povaly, ako dodatočná tepelná izolácia, sa používa až následne pri tejto prestavbe. V prípade, že však takúto prestavbu v najbližších 1-2 rokoch neplánujete, zamyslite sa koľko tepla a samozrejme aj financií možno ušetriť len položením minerálnej izolácie často nazývanej ako "zateplenie stropu vatou", na súčasný strop. Sú to významné úspory s návratnosťou do 5 rokov.

Zateplením podkrovia dosiahneme nielen úspory, ale zvyšujeme aj životnosť budovy, v prípade použitia minerálnych izolácii, akou je sklená vata, aj jej požiarnu bezpečnosť. Vďaka certifikovaným systémom Isover z polystyrénu a minerálnej vlny tým získate aj nezanedbateľný benefit - akým je akustická pohoda.

Zateplenie stropu podkrovia minerálnou vatou

Ak hľadáte najvhodnejší materiál na zateplenie stropu podkrovia, je dobre siahnuť po certifikovaných výrobkoch, z viacerými benefitmi naraz. Jedným z najdôležitejších parametrov, okrem nízkej objemovej hmotnosti sú dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Sklená vlna, ľudovo nazývaná "sklená vata" je izoláciou z minerálnych vlákien a má aj ďalšie výhody použitia na izoláciu stropu podkrovia:

 ●  veľmi dobré tepelno a zvukovo-izolačné vlastnosti
 ●  nízky difúzny odpor – vysoká paropriepustnosť
 ●  ekologická a hygienická nezávadnosť
 ●  jednoduchá manipulácia a spracovanie
 ●  v praxi overená dlhodobá životnosť a spoľahlivá funkčnosť

Okrem zateplenia podkrovia sa minerálna vlna hodí ako univerzálna výplňová izolácia všade tam, kde sa požaduje dosiahnutie dobrého tepelného odporu pri minimálnom zaťažení nosnej konštrukcie. Je použiteľná aj pri izolácií drevostavieb.

Karel Sedláček - Isover

 

 

Autor:  Ing. Karel Sedláček, PHD.

Vyštudoval ČVUT v Prahe, je členom komory ČKAIT a vedie technickú podporu divízie Isover.

Je znalcom v odbore zatepľovania, teraz sa špecializuje na konštrukcie vetraných fasád a šikmých striech.