Zateplenie vnútorných priestorov

Zateplenie vnútorných priestorov

 

Po úspešnom zateplení fasády a strechy bytového domu prichádzajú opatrenia, ktoré zlepšia komfort bývania, bezpečnosť, alebo znížia prevádzkové náklady domu. Často zanedbávanou časťou pri zatepľovaní domu sú vnútorné spoločné priestory, kde dochádza k tepelným únikom do studených pivníc a do vstupných vestibulov.

Vnútorné zateplenie domu

Na vnútorné zateplenie domu existuje niekoľko riešení. Vďaka absencii tepelnej izolácie býva vstupné technické podlažie vykurované z tepelných strát bytov, ktoré tesne priliehajú k týmto priestorom. Nie je predsa nutné vykurovať 1 celé podlažie navyše.

 

Vnútorné spoločné priestory sú často nezateplené, a preto tu dochádza k značným tepelným stratám

Vnútorné spoločné priestory sú často nezateplené, a preto tu dochádza k značným tepelným stratám.

Izolácie stropov v bytovom dome

Z pohľadu tepelnoizolačného je vhodné izolácie stropov dimenzovať tak, aby korešpondovali s už hotovým zateplením, ak je navrhnuté a prevedené podľa súčasnej legislatívy (nie teda zateplenie 5 cm). Energetický štandard podporovaný v rámci dotačných titulov Nový panel, či Zelená úsporám klasifikoval tieto konštrukcie do kategórie "odporúčaných hodnôt" zateplenie podľa platných noriem STN 73 0540. Aspoň tento štandard by sme mali ďalej držať aj v návrhu izolácie vnútorných stropov. Inými slovami, ak teda máme fasádu izolovanú cca 14 cm bieleho polystyrénu, na stropy nevykurovaných pivníc by sme mali použiť cca 10 cm hrubé dosky tepelnej izolácie, aby sme mali zateplenie "vyvážené". Hrúbka samozrejme bude záležať na type izolácie, ktorú si vyberieme. Napr. pri grafitových polystyrénov môžeme ísť na hrúbky menšie. Výber izolačného materiálu je ale značne limitovaný požiarnymi normami.

 

Požiarne normy pri vnútornom zateplení stropov

V rámci neustáleho vývoja a upresňovania požiarnych noriem a ich výkladov, je tu aktuálne platná zmena požiarna normy STN 73 0810. Môžete sa dočítať, kde je možné použiť systémy s EPS a kde už je nutné použiť materiály najvyššej požiarnej triedy reakcie na oheň A1 alebo A2. Priestory, kde nie sú bežne osoby, tzn. pivnice jednotlivých bytov, alebo kde je požiarna náhodné zaťaženie ρn≤10,0 kg.m-2 bez toho, aby išlo o horizontálnej alebo vertikálnej únikovú cestu akéhokoľvek typu, tam je možné použiť štandardný zatepľovací systém s EPS. Vo všetkých ostatných prípadoch je nutné použiť izoláciu z minerálnych vlákien.

Požiarna norma ďalej hovorí o dodatočnom zvyšovaní požiarnej odolnosti izolovaných stropov, kde bola v minulosti aplikovaná izolácia z penových polystyrénov. Odporúčajú sa požiarne vrstvy s hrúbkou najmenej 15 mm pomocou omietok, alebo dosiek triedy reakcie na oheň A1 alebo A2, pričom tieto krycie vrstvy musí byť zakotvené do stropných konštrukcií. V súčasnej dobe už sú spracované a certifikované systémy izolácie na izolácie, takže toto už nie je technický problém.

Ako izolovať strop?

Na strop môžeme aplikovať klasický zatepľovací systém z penového polystyrénu alebo minerálnych vlákien, tvorený izolantom, tenkou vrstvovou omietky a mechanickým kotvením. Ak máme izoláciu vo vnútri objektu (na strope či stenách), odpadá nutnosť ochrany pred dažďom a snehom. Mechanické upevnenie systému už nehrá takú úlohu, ako v prípade umiestnenia izolácie na vonkajšej stene namáhanej vetrom.

Zjednodušenou alternatívou klasických ETICS systémov je celoplošné lepenie na stropnej konštrukcii bez dodatočného kotvenia. Zo statického hľadiska tu odpadá sanie vetra, zostáva len ťarcha vlastnej izolácie. Pre splnenie požiadavky požiarnych noriem je vhodné použiť izoláciu z minerálnych vlákien. Pre celoplošné lepenie sa hodia dosky s minerálnymi vláknami s kolmou orientáciou. Vo vnútorných priestoroch nie je nutné chrániť izoláciu proti klimatickým javom, je teda možné dosky z minerálnych vlákien len natierať či striekať farbou, alebo je prípadne nechať bez povrchovej úpravy.

Postup izolácie stropu

Aby sme dosiahli efektu bosáže, je možné použiť aj dosky so zrazenými hranami. Na očistený povrch sa celoplošne lepia izolačné dosky flexibilnými cementovými lepidlami. Po štandardnej dobe vytvrdnutí (min. 24 hodín) potom nasleduje odsatie prachu z povrchu dosiek a ich penetrácia pomocou akrylátového náteru. Na takto pripravené dosky už je možné striekať fasádnu farbu, osvedčené sú farby akrylátové (kvôli priľnavosti). Toto riešenie je v poriadku z tepelného aj požiarneho hľadiska, je zaujímavé aj vizuálne a navyše je o dosť lacnejšie ako plnohodnotný systém ETICS.

Ak potrebujeme pri vnútornom zateplení domu vyriešiť aj akustickú - zvukovú izoláciu bytov nad vstupným priestorom a chodbou, je vhodnejšie použiť klasický systém minerálne izolácie do sadrokartónového roštu. Minerálna izolácia budú fungovať ako zo sklených, tak aj z čadičových vlákien.

Udržateľný prístup k zatepleniu

V prípade, že dbáme na to, aby naše riešenie bolo zároveň šetrné k životnému prostrediu, sú tu spracované prvé environmentálne hodnotenia.

 ●  hodnotí sa komplexné energetická potreba na výrobu, vrátane šedej energie, znečistenia ovzdušia a vody počas vlastnej výroby a následnej distribúcii, ďalej množstvo všetkého odpadu a jeho potenciálu na recykláciu. Proces výroby tepelnej izolácie je zložitý, energia ušetrená počas celého životného cyklu izolácie (počítané na 50 rokov) je však mnohonásobne vyššia, než energia potrebná na výrobu.
 ●  pri fasádnych izoláciach z minerálnych vlákien s kolmými vláknami je tento pomer cca 130x. Ak sa tepelná energia ušetrí, nie je potrebné ju vyrobiť a tým sa ďalej znižuje dopad na životné prostredie, emisie, odpady a pod. 

Účinné riešenie, ktoré bude vyhovovať všetkým požiadavkám normy a zároveň bude cenovo prijateľné, existuje. Ku klasickým zatepľovacím materiálom z penového polystyrénu a minerálnej vlny môžeme v prípade vnútornej izolácie počítať aj vyššie prezentovanými doskami so zrazenými hranami. Firma Isover ich predáva ako izolačné dosky z kamennej vlny Isover NF 333. Veríme, že si svoje uplatnenie nájdu, rovnako ako ostatné novinky zo sortimentu Isover.

Autor:  Ing. Petr Vacek