Priedušnosť minerálnych izolácií

Priedušnosť minerálnych izolácií

 

Pri nákupe minerálnych izolácií sa zákazník často rozhoduje pre použitie priedušných minerálnych izolácií. Pomerne bežne možno počuť označenie, že minerálna izolácia dýcha. Čo si pod týmto pojmom predstaviť?

Minerálna izolácia "dýcha"

Názorným príkladom je napríklad sušenie bielizne. Ak dáte mokrú bielizeň na radiator, pomerne rýchlo vám bielizeň uschne, teplý vzduch do seba naberie vlhkosť z oblečenia a bielizeň sa vysuší. V prípade, že na seba dáte viac vrstiev bielizne, tak proces schnutia bude výrazne pomalší. Aj keď kraje bielizne budú suché, uprostred budú ešte mokré miesta. Došlo k tomu preto, že vrstva bielizne je výrazne väčšia a vďaka tomu je odvod vlhkosti pomalší. Väčšia vrstva bielizne odvodu vlhkosti viac bráni. Komu sa to stalo vie, že keď bielizeň rozloží aby na sebe neležalo, tak proces sušenia sa tým výrazne urýchli. Umožní vlhkosti ľahšie odchádzať preč, a bielizeň je opäť rýchlo suchá.

Podobný proces vysúšania prebieha všade kde je vlhko, to jest po daždi sa vysušuje tráva na lúke, po sprchovaní dochádza k automatickému schnutiu kúpeľne atď.

Ako to vyriešiť napríklad v šikmej streche kde nemáte kúrenie ani tam vzduch príliš prúdiť nemôže?

Riešením je použitie minerálnych izolácií. Minerálne izolácie majú z hľadiska prestupu vlhkosti rovnaké parametre ako vzduch, to jest prestupu vlhkosti vôbec nič nebráni. Je to ako by ste liali vodu do prúteného koša, ktorý má pletené dno a boky a pretečie vám. Podobne vám odíde aj vodná para cez minerálnu izoláciu. Je tu spletitá sieť vláken, ktorá nebráni vlhkosti v odparovaniu.

Využitie priedušnosti v praxi

Praktické využitie priedušnosti minerálnych izolácií je najviac zaujímavé. Dnešný proces výstavby je veľmi rýchly a keď nám pred montážou krytiny do strechy vďaka dažďu "naleje", tak drevo - krokvy či dosky, do seba nasajú vodu ako špongia. Ak drevo nevyschne, hrozí riziko že sa objavia plesne či huby. Tá drevo zožerie a krov môžete znova vymeniť.

Aby sa tomu predišlo, je potrebné zvoliť priedušný materiál. V opačnom prípade pri použití nepriedušných materiálov, je to ako keby sme dali na kúrenie desať vrstiev bielizne a chceli aby nám to uschlo do hodiny. Jednoducho nemožné. Pri zvolení zlého typu tepelnej izolácie či poistnej hydroizolácie je najčastejším dôvodom vzniku týchto problémov.

Pri priedušnom materiáli v konštrukcii bol len vzduch, jednoducho voda odíde cez minerálnu izoláciu bez obmedzenia. Ak použijem analógiu s kúrením je to ako keby ste na kúrení sušili len vodu. Skúste si na kúrenie alebo lepšie na rozpálenú platňu kvapnúť kvapku vody, ako rýchlo sa odparí. Niekto môže povedať že na platni je výrazne vyššia teplota. Počas slnečných dní v lete je aj pod krytinou v šikmej streche horúco.

Záver

V článku boli použité analógie, ktoré sú ľahko predstaviteľné. Celý proces vysychania a prestupu vodnej pary je výrazne zložitejší. V princípe platí, že vlhká konštrukcia je vždy problematická a mali by sme použiť materiály v konštrukcii voliť tak, aby bola konštrukcia trvalo suchá, k čomu minerálna izolácia prispievaja v maximálnej miere.

Karel Sedláček - Isover

 

 

Autor:  Ing. Karel Sedláček, PHD.

Vyštudoval ČVUT v Prahe, je členom komory ČKAIT a vedie technickú podporu divízie Isover.

Je znalcom v odbore zatepľovania, teraz sa špecializuje na konštrukcie vetraných fasád a šikmých striech.