Kto nestihol poslať doklady k žiadosti o dotáciu na zateplenie, dostane druhú šancu

Kto nestihol poslať doklady k žiadosti o dotáciu na zateplenie, dostane druhú šancu

 

Ako sme zistili, časť žiadateľov nesplnila povinnosť zaslať organizátorovi dva potrebné dokumenty.

O dotáciu na zateplenie požiadalo cez webstránku programu Obnov dom v pondelok 24. apríla 2023 až 10-tisíc majiteľov domov. Každý z nich mal povinnosť do 17. mája zaslať organizátorovi dva podpísané dokumenty: samotnú žiadosť (vyplnený formulár) a tiež potvrdenie o veku domu. Ide o podmienku pri schvaľovaní finančného príspevku vo výške až 19 000 eur.

Ako sme zistili, časť žiadateľov si túto povinnosť nesplnila. Za bežných okolností by síce o príspevok prišli, avšak organizátor im v tomto prípade dáva druhú šancu.

Druhá šanca na zaslanie dokumentov (a získanie dotácie)

Každý zo žiadateľov, ktorý v termíne nezaslal dokumenty, dostane samostatnú výzvu spolu s novým termínom na zaslanie dokladov.

 

Je dôležité, aby tentokrát termín nezmeškali, pretože inak by reálne mohli prísť o príležitosť získať dotáciu 15-tisíc eur pri 30 % energetickej úspore alebo 19 000 eur pri úspore nad 60 % pôvodnej energetickej spotreby domu, prízvukuje Alexander Prizemin z portálu www.vsetkoozatepleni.sk, ktorý sa venuje poradenstvu pri zatepľovaní.

Kto by nestihol ani náhradný termín, dostane informáciu, že pre nesplnenie podmienok sa jeho žiadosť zamieta.

 

Samozrejme, mohol by sa následne prihlásiť do ďalšej výzvy, avšak je veľká škoda prísť o výhodnú pozíciu, ktorú majiteľ domu získal v 3. výzve. Ak sa totiž systém podávania žiadostí nezmení, je možné, že v ďalších výzvach bude záujem o dotáciu ďalej rásť a bude treba mať ešte viac šťastia ako doteraz pri rýchlom vypĺňaní žiadosti, zdôrazňuje A. Prizemin.

 

Tieto doklady treba zaslať

1. Potvrdenie o veku domu


Slovenská agentúra životného prostredia vyžaduje doklad o veku domu, keďže podporuje iba rekonštrukcie rodinných domov starších ako 10 rokov. Organizátor akceptuje niektorú z týchto možností dokladovania veku stavby:

  • kolaudačné rozhodnutie spred 1.1. 2013: najjednoduchšie riešenie, ak ste dom dostavali v posledných dvoch-troch dekádach;
  • potvrdenie obecného/mestského úradu o veku domu: ak nemáte kolaudačné rozhodnutie, tak tento doklad dostanete najrýchlejšie (obec má  záznamy o pridelení súpisného čísla či o trvalom pobyte v danom dome, a tým pádom vie bez problémov vystaviť doklad o roku, v ktorom už bol dom v užívaní);
  • povolenie užívania stavby
  • znalecký posudok od odborne spôsobilej osoby, z ktorého je zrejmý vek stavby

 

2. Vyplnený a potvrdený formulár


Každý z úspešných žiadateľov dostal do mailu pdf dokument s podanou žiadosťou o dotáciu. Pdfko si treba vytlačiť a podpísať. Netreba nič overovať u notára: stačí poslať podpísaný formulár a obyčajnú kópiu dokladu o veku domu poštou, podať osobne na niektorej z 10 pobočiek SAŽP alebo odoslať elektronicky cez e-schránku na slovensko.sk. 
Iným prípadom je situácia s viacerými spoluvlastníkmi domu. V takom prípade je potrebné splnomocniť jedného žiadateľa o dotáciu a dokument si nechať overiť u notára alebo na matrike. Táto povinnosť platí aj v prípade manželov. Viacerí spolumajitelia môžu vyplniť jedno spoločné plnomocenstvo pre žiadateľa. Rovnako sa vypĺňa a potvrdzuje poverenie kontaktnej osoby. Detailnejšie informácie nájdete v tomto článku a vzor plnomocenstva si môžete stiahnuť na tejto linke.

 

Nepodceňte krátky termín na energetický certifikát

Ďalším krokom po schválení žiadosti je predloženie energetického certifikátu východiskového stavu alebo projektového energetického hodnotenia. Maximálna lehota sú 3 mesiace po podpise zmluvy. 

Na prvý pohľad ide o dlhý termín, ale skutočnosť je opačná. Na Slovensku je totiž veľmi málo oprávnených osôb na vypracovanie energetického certifikátu, ktoré sú už dnes zahltené žiadosťami. Navyše, energetický certifikát východiskového stavu pre účely programu Obnov dom je náročnejší ako klasický certifikát. Je preto potrebné čím skôr vyhľadať odborníka a zadať mu vypracovanie certifikátu.

 

Na Slovensku je celkovo len 232 oprávnených odborníkov na prípravu energetického certifikátu. Okrem toho nepôsobia v každom okrese. Už dnes sú čakacie doby na obhliadku a následnú prípravu certifikátu viacmesačné. Kto nechce riskovať, že termín nestihne, mal by sa s objednaním certifikát poponáhľať, dodáva Alexander Prizemin.

Neoplatí sa počítať s tým, že organizátor opäť predĺži výzvu na predloženie certifikátu. Ak tak aj urobí, rozhodne to nebude stačiť na celý proces od zadania certifikátu až po jeho vypracovanie. Je zbytočné riskovať dotáciu a vyhlásenie zmluvy za neplatnú.

Pozor na podozrivo lacné a nekvalitné certifikáty

Krátky čas na certifikát môže zvádzať na využitie neseriózneho prístupu pri energetických certifikátoch, s ktorým sa takisto možno stretnúť. Konkrétne ide o ponuky s možnosťou pripraviť certifikát za pár dní a bez osobnej obhliadky. Na takáto ponuky by ste nemali „skočiť“, pretože na ne môžete doplatiť stratou dotácie.

Prečo môže neseriózne alebo nedostatočne pripravený certifikát viesť k zamietnutie vyplatenia dotácie. Energetický certifikát východiskového stavu je kľúčový dokument pri posudzovaní dosiahnutej úspory po zateplení. Preto musí presne popisovať dom (materiály, plochy, technické riešenia zlepšujúce energetickú účinnosť domu). Ak niekto certifikát „odflákne“, pravdepodobne nebude sedieť s finálnym certifikátom po zateplení, ktorý je takisto povinný. Ak parametre nebudú zodpovedať, nemusí napríklad rekonštrukcia splniť podmienku 30 % energetickej úspory pre získanie dotácie. Zo zle spracovaného certifikátu môže vyjsť aj podozrivá, veľmi vysoká úspora, ktorá sa pri kontrole ukáže ako nereálna. Tým pádom opäť môžete prísť o dotáciu.

 

Ďalším problémom sú samotné opatrenia na energetickú úsporu. Ak ich niekto navrhne takpovediac „od stola“, nemusia byť vhodné či dostatočné pre váš dom. Prípadne sa zabudne na detaily, ktoré sa nevyriešia pri rekonštrukcii a budú vám dlhé roky ovplyvňovať komfort bývania. Dokonca samotné zateplenie môže zle odporúčanou realizáciou stratiť sčasti funkčnosť, napríklad kvôli tepelným mostom. Je veľmi dôležité trvať na serióznom vypracovaní certifikátu aj s obhliadkou, odporúča Ing. Kristian Riška, energetický certifikátor.

 

Ako si preveriť úsporu pri odporúčanej rekonštrukcii

Existuje bezplatný nástroj, ktorým si viete skontrolovať dopad odporúčaných opatrení pri obnove domu. Ide o simulačný program KORD, ktorý ukazuje, či plánované zateplenie stien alebo strechy, podlahy či stropu, respektíve výmena okien a dverí prinesú aspoň 30 % úsporu v spotrebe energií
 

Vďaka programu si viete overiť, či výpočet v energetickom certifikáte „sedí“ a odporúčané opatrenia prinesú efekt, a tiež to, či certifikát zodpovedá skutočnosti pri vašom dome. Z praxe máme overené, že program KORD je presný a odchýlka voči profesionálnym, drahým nástrojom sa pohybuje do 3 %, vysvetľuje Alexander Prizemin.


Simulačný program KORD zvládnete používať za pár minút. Takto vyzerá postup: 

1. Vyberte si typ vášho domu a zadajte jeho rozmery (medzi jednotlivými typmi domov sa posúvate kliknutím na šípky pri obrázku domu)

Kord krok 1

2. V druhom kroku zadávate plochu fasády, v ľavej časti obrazovky si šípkami vľavo-vpravo vyberáte materiál obvodových stien (tehla, tvárnice...) a zadávate hrúbku steny, a vpravo si šípkami nahor-nadol vyberáte izolačný materiál, ktorým plánujete zatepľovať a takisto hrúbku. Program vám po zadaní údajov okamžite ukazuje energetickú úsporu.

KORD krok 2

3. V ďalších krokoch si viete testovať ďalšie opatrenia pri rekonštrukcii – zateplenie strechy, podlahy nevykurovaného podkrovia či prízemia, stropu pivnice, výmenu okien a dverí a takisto aj výmenu starého kotla za nový zdroj energie.